Z prac Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych: Dysleksja – problem znany czy nieznany

Z prac Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych: Dysleksja – problem znany czy nieznany
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia -określenia te, brzmiące nieco obco, padają nieraz w rozmowach nauczycieli. Można je znaleźć również w opiniach pisanych pedagogów. Czy jednak tak naprawdę wszyscy – a zwłaszcza poloniści oraz nauczyciele klas I-III – wiedzą, "czym się to je?". Przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej z udziałem pedagoga z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wykazało, że wiedza nauczycieli o dysleksji jest fragmentaryczna, a przez to mało operatywna. Jednocześnie okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na kompetentne wyjaśnienia w tej materii. Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych wychodząc naprzeciw tym potrzebom zorganizowało 25 października 1994 r. spotkanie i – szkolenie na temat uczniów dyslektycznych. Wykład pracownic Poradni – Pań Ewy Majchrowskiej (psycholog) i i Jadwigi Rojewskiej (pedagog) przeplatany dyskusją miał w swoich zamierzeniach stać się dobrą okazją do usystematyzowania i uzupełnienia posiadanej wiedzy. Stowarzyszenie skierowało zaproszenie do nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich, a skorzystało z niego ponad 50 osób. Rzeczywiście – tym razem oczekiwania zbiegły się z efektami. Dwugodzinne spotkanie w pokoju nauczycielskim SP Nr 1 stało się forum, na którym zderzyły się praktyka z teorią, obiegowe opinie ze stanowiskiem stricte naukowym. Oczywistym jest, że nauczyciele rozchodzili się z uczuciem niedosytu, gdyż nie sposób w ciągu tak krótkiego spotkania wyjaśnić wszystkiego, co dotyczy symptomatyki, diagnozowania i terapii dzieci z dysleksją. Niewątpliwie dało ono jednak uczestnikom pewną bazę do dalszego, już samodzielnego, studiowania problemu na podstawie literatury, która została im polecona.
Reasumując – przedsięwzięcie okazało się efektywne, zaś Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych zyskało dodatkowe potwierdzenie, że warto rozwijać tego rodzaju działalność.