Kto rządzi miastem? Poznajmy się! Władysław Landsberg

Kto rządzi miastem? Poznajmy się! Władysław Landsberg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

WŁADYSŁAW LANDSBERG
Data urodzenia: 26 kwiecień 1925 r.
Miejsce zamieszkania: ul. Bolesława Chrobrego, Bolesławiec.
Stan cywilny i rodzinny: żonaty, czworo dzieci i dziewięcioro wnuków.
Wykształcenie: średnie, Technikum Budowlane.
Zawód i miejsce pracy: emeryt.
Sposób spędzania wolnego czasu: uprawianie działki oraz majsterkowanie.
Funkcje pełnione w organach gminy: przewodniczący Rady Miasta.
Funkcje pełnione poza organizacjami samorządowymi: honorowy prezes Fundacji Lewicy Demokratycznej "Pro-Contra".
Przynależność partyjna: SdRP.
Pełnienie funkcji radnego traktuje jako: oddanie miastu i jego mieszkańcom swoich najlepszych doświadczeń nabytych w pracy zawodowej i społecznej w czasie 50-letniego zamieszkiwania w Bolesławcu i wiąże z nadzieją, że zaprocentują one w dalszym dynamicznym rozwoju miasta.