Gmina Osiecznica

Gmina Osiecznica
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Liczba mieszkańców 5.689. Powierzchnia 437 km2. Dochody ogółem 4.682.938 zł, w tym własne 2.425.340 zł.
W 1995 roku w gminie Osiecznica zrealizowano najważniejsze z zadań gospodarczych, a mianowicie poprawę warunków życia mieszkańców i podniesienie stanu ochrony środowiska. Poprawę tę osiągnięto poprzez:
wybudowanie i oddanie do użytku inwestycji realizowanej w la­tach 1993-1995, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiecznicy, pierwszej w okresie powojennym w gminie, wraz z kolektorem ściekowym o długości 5.328 mb (sieć główna) i 2.579 mb przyłączy; do kanalizacji podłączonych zostało 105 budynków.
połączenie sieci wodociągowej wsi Osieczów z Tomisławem (przejście przez rzekę Kwisę); obniżone zostały w ten sposób koszty eksploatacji wodociągu i cen wody,
rozpoczęcie budowy wodociągu w Przejęsławiu o długości 5.310 mb; podłączono na razie, po próbnym rozruchu, 108 gospodarstw,
kontynuację budowy szkolnej sali gimnastycznej (zawansowanie prac w 90%) w Tomisławiu, gdzie dokonano również zmiany sposobu ogrzewania (na paliwo ciekłe) budynku szkolnego,
modernizację 3 km dróg wiejskich, na które nałożono nowy dywanik asfaltowy i skropiono masą asfaltową,
zakup 8 nowych wiat przystankowych i 4 kontenerów na odpady stałe.
Nie udało się nam przystąpić do budowy wysypiska odpadów stałych w Swiętoszowie – sprawy bardzo naglącej. Gmina nie ma dotychczas uporządkowanej gospodarki odpadami. Przygotowana została dokumentacja techniczna i zakupiono folię na wyłożenie śmietniska. Budowę będziemy prowadzić wspólnie z gminą Małomice położoną w województwie zielonogórskim na podstawie zawartego porozumienia komunalnego.
Dla usprawnienia zarządania i obsługi budynków komunalnych powołano Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.
Propagując ideę "Ekologiczna gmina" – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zorganizował gminny turniej ekologiczny, w którym wzięło udział 150 dzieci w wieku szkolnym. Mamy też pewne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. Drużyna starszych trampkarzy zajęła 1 miejsce w wojewódzkich rozgrywkach. Zespół folklorystyczny "Przejęsławki" z Przejęsławia zdobył II miejsce na ogólnopolskim przeglądzie w Kazimierzu.
Pragniemy, aby podjęte działania przez władze gminy służyły jej mieszkańcom i rozsławiały nasz samorząd w całym kraju.
Przewodniczący Rady Józef Karwacki, Wójt