Jeden jest Śląsk

Jeden jest Śląsk
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Pod takim hasłem w dniu 25 listopada br. w Opolu odbyły się IV Śląskie Spotkania Regionalne, w których uczestniczyli przedstawiciele towarzystw regionalnych z całego Śląska w rozumieniu historycznym. Byli też działacze z Zaolzia. Towarzystwo Miłośników Bolesławca reprezentował mgr Zdzisław Mirecki.
Spotkanie to służyło do ukazania m.in. odrębności i specyfiki regionalnej Śląska. Była to również okazja do przedstawienia dokonań gospodarczych, kulturalnych i naukowych w powojennym pięćdziesięcioleciu. Interesujące były referaty m.in. pt. "Śląsk – dorzecze kultur".
Wnioski dla ruchu regionalnego przedstawił wrocławianin Anatol Omelaniuk – przewodniczcy Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Natomiast wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński (jeleniogórski rodowód) postęp kraju, uzależnienia m.in. od realizacji zasad zawartych w "Karcie Regionalizmu Polskiego" uchwalonego na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury.
Na zakończenie odbył się z okazji 25. lecia Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w filharmonii koncert, na którym wystąpiły najlepsze zespoły amatorskie Opolszczyzny.