Spis rolny

Spis rolny
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W 1988 roku przeprowadzony został spis rolny, obejmujący wszystkie sektory rolnictwa – gospodarkę indywidualną, państwową i spółdzielczą, natomiast w 1989 roku metodą reprezentacyjną dokonano spisu w wybranych losowo gospodarstwach indywidualnych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat korzystano zatem z danych statystycznych, uzyskanych podczas przeprowadzania tych spisów, mimo iż zmiany gospodarcze, zaistniałe w kraju, w tym także w rolnictwie, spowodowały znaczną dezauktualizację tych informacji.
W br. rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu reprezentacyjnego spisu rolnego. Wyniki spisu pozwolą na dokonanie ogólnej oceny sytuacji, jaka istnieje aktualnie w gospodarce rolnej.
Spis rolny metodą reprezentacyjną zostanie przeprowadzony na terenie gminy w dniach 1-10 lipca br., według stanu na dzień 30 czerwca br. godzina 24.00. Spisem objęte zostaną:
-indywidualne działki rolne o pow. 0,10 ha – 1 ha i gospodarstwa rolne o pow. 1,01 ha – 50 ha – łącznie ponad 150 wylosowanych gospodarstw,
-wszystkie gospodarstwa rolne o pow. powyżej 50 ha.
Spis rolny obejmie następujące zagadnienia
1) u użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych:
-powierzechnia użytkowanych gruntów i zasiewów,
-zmiany w powierzchni gospodarstwa w ostatnich czterech latach,
-zwierzęta gospodarskie według gatunków i grup wiekowo-użytkowych,
-maszyny i urządzenia rolnicze oraz samochody i ciągniki,
-zaopatrzenie gospodarstwa w wodę oraz sieć elektryczną 3-fazową,
-wielkość pobranych kredytów i zadłużenie gospodarstwa,
-inna, pozarolniczą działalność ekonomiczna gospodarstwa,
-osoby w gospodarstwie domowym, którego członkiem jest użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego
2) u użytkowników działek rolnych:
-powierzchnia użytków rolnych,
-zwierzęta gospodarskie według gatunków (bydło, trzoda chlewna, owce).
Postanowieniem Wójta Gminy Bolesławiec powołanych zostało siedmiu rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia spisu rolnego.
Informacje spisowe objęte są tajemnicą służbową i służyć będą wyłącznie do celów statystycznych.