40-lecie Młodzieżowego Domu Kultury

40-lecie Młodzieżowego Domu Kultury
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

ZESPOŁY MDK
Początki wspólnego muzykowania dzieci w MDK związane są z nazwiskami Zygmunta Tadeusza i Mariana Skowrońskiego. Instruktorzy ci uczyli w latach 1954-55 gry na mandolinach, gitarach i akordeonach.
W roku 1957 z dwu kół muzycznych powstaje większy zespół składający się głównie z instrumentów szarpanych (mandoliny, gitary).
W początkach lat sześćdziesiątych obok mandolin i gitar popularnym instrumentem staje się akordeon. Instruktorami gry na akordeonie byli Alojzy Skóra, a później Stanisław Kozioł.
W latach 1965-83 pracownią muzyczną MDK kieruje mgr Zofia Michalska. Jej postać pojawiać się będzie odtąd na wielu stronach kronik MDK przy takich zespołach, jak zespół wokalno-instrumentalny o nazwie ERZETY (pierwszy dziewczęcy zespól wokalno-instrumentalny, a podobnych zespołów było kilka), VIBRATO, MICHAŁKI i inne.
Zespół VIBRATO (mandoliny, gitary, kontrabas, akordeony i inne wspomagające instrumenty) funkcjonował w MDK blisko 15 lat przysparzając tej placówce (a również i miastu) wiele zaszczytów. Występował na wszystkich prawie uroczystościach miejskich, zdobywał nagrody i wyróżnienia (m.in. I miejsce w Przeglądzie "Barwy Przyjaźni", I miejsce na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, występ w Telewizyjnym Turnieju Miast Bolesławiec – Sanok, występy w Niemczech itd.).
Młodzieżowa Kapcia Podwórkowa MICHAŁKI funkcjonowała trzy lata, a jedną z prozaicznych przyczyn jej zbyt krótkiego istnienia był brak repertuaru, zwłaszcza odpowiednich tekstów, bo z muzyką Zofia Michalska umiała sobie poradzić. W zespole grało i śpiewało jedenastu młodych ludzi.
Innym znanym w Bolesławcu i poza jego granicami zespołem o długoletnim stażu jest zespół MAŁY BOLESŁAWIEC kultywujący ludowy folklor oraz tańce narodowe. Zespół (pod nazwą BOLESŁAWIEC) powstał w latach sześćdziesiątych i jego założycielką była Wanda Patora. Później opiekę nad nim sprawowała mgr Maria Teresa Banaszek opracowując układy taneczne o charakterze regionalnym i narodowym. Kapele prowadził mgr Zdzisław Karpowicz, a chór mgr Bernard Cichorzewski. W 1976 roku zespół ten po reorganizacji przeszedł do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, gdzie opiekę artystyczną sprawowała nad nim mgr Cecylia Patora
Na początku lat osiemdziesiątych z inicjatywy m.in. mgr Anny Rutkowskiej Zofii Michalskiej, mgr Grażyny Strarzyńskiej, Anny Słabiak i Janiny Narbut – Młodzieżowy Dom Kultury reaktywuje działalność zespołu pieśni i tańca MAŁY BOLESŁAWIEC. MAŁY BOLESŁAWIEC funkcjonuje z powodzeniem do dziś.
W latach 1972-74 funkcjonował w MDK dziecięcy chór pod nazwą UNISONO. Założycielem chóru był mgr Bernard Cichorzewski, a akompaniatorem mgr Zdzisław Karpowicz.
Chór ten ze swoim ambitnym repertuarem i dobrym poziomem wykonawstwa zdobywał również wysokie nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach w Kielcach, Wrocławiu, Warszawie i w Niemczech. Bernard Cichorzewski poza chórem UNISONO prowadził w MDK również mniejsze zespoły wokalne. Chodzi o zespoły ARIOSO i KOTKI. Zespoły te funkcjonowały kilka lat, z czego nieco dłużej zespól KOTKI prowadzony w okresie późniejszym również przez mgr Albina Wilczurę.
Wymieniliśmy bardziej znane zespoły MDK, ale nie można pominąć kilku innych ambitnie pracujących zespołów zarówno w początkach istnienia tej placówki, jak w okresie późniejszym i aktualnie.Dorośli dziś, a dawniejsi młodzi członkowie zespołu z wielką sympatią wspominają ANDROMEDĘ – zespół tańca Barbary Cecylii Patory, czy zespól ludowy Anny Rutkowskiej.
We wrześniu 1977 roku powstał wywodzący się z fletów prostych zespół WESOŁE NUTKI wykonujący bardzo ambitny (nagradzany na przeglądach) repertuar zawierający m.in. "Marsz Triumfalny" z AIDAY Verdiego, czy fragment "Don Juana" Mozarta. Zespół funkcjonował blisko 8 lat, a autorem jego sukcesów była mgr Janina Narbut.
Był też zespół wokalny mgr Doroty Pińczuk, zespół harcerski PRZYGODA (Anna Rutkowska, Zofia Michalska i instruktorki ZHP), zespół ELI (Elżbieta Michalska-Popek) oraz zespół SKRZATY (Janina Narbut, Anna Słabiak).
Tematem na osobny artykuł jest działalność Klubu Tańca Towarzyskiego (mgr Bernard Lewandowski) oraz osiągający w ostatnim czasie duże sukcesy Teatr MDK (Ewa Zbroja, Marek Biegasiewicz).