"Przed wyborami" "Mały Okrągły Stół"

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Każdy myślący obywatel naszego państwa bez względu na jego poglądy czy przynależność potwierdzi, że polska droga przejścia do demokracji parlamentarnej i państwa pluralistycznego, co niewątpliwie potwierdzi historia, było rozwiązaniem modelowym. Nie było dramatycznych wydarzeń, jakie były udziałem innych państw (Rumunia, Jugosławia czy Rosja).
Od wyborów czerwcowych 1989 r. minęło już trochę czasu. Sygnatariusze okrągłego stołu podzielili się na szereg obozów i podobozów, ale sama idea, którą można by ująć w tezę "lepiej rozumieć się, niż kłócić" pozostaje nadal aktualną.
To samo może odnieść się do szczebla mniejszego, terenowego. Samorządność terytorialna, tworzenie modelów demokracji samorządowej już ma swoje dobre i złe doświadczenia. Hasło tworzenia wspólnych małych terytorialnych ojczyzn nabiera coraz realniejszych kształtów.
Doświadczenia obecnej kadencji Samorządu potwierdzają, że istnieje potrzeba wspólnego spojrzenia w przyszłość bez ciągłego oglądania się w przeszłość, nie zapominając jednak, że przeszłość pozostawiła w tym mieście trwały dorobek, którego nie należy się wstydzić i zapomnieć.
Miasto Bolesławiec, to nasza "mała ojczyzna", zasługuje na to. Zacznijmy myśleć o nim kategoriami globalnymi przy zaangażowaniu wszystkich, którym leży na sercu dobro tego pięknego grodu nad Bobrem, na piastowskim Śląsku.
Towarzystwo Miłośników Bolesławca postuluje i zwraca się do Władz Samorządowych miasta i Prezydenta, stronnictw i partii politycznych, komitetów wyborczych do zwołania miejskiego "małego okrągłego stołu". Może to będzie modelowy przykład w skali ogólnokrajowej. Spojrzenie na problemy lokalne wspólnie przez wszystkich myślących w sposób mądry, rozważny, spolegliwy.
Dla wyborców i kandydatów do przyszłego Samorządu proponuję hasło wyborcze prezydenta Clintona "Nie pytaj, co Ameryka zrobiła dla Ciebie, zapytaj, co Ty zrobiłeś dla Ameryki", które można by sparafrazować:
"Nie pytaj, co Bolesławiec zrobił dla Ciebie, zapytaj, co Ty zrobiłeś dla Bolesławca".