"Moja wieś w 20 roku"

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na początku marca odbył się finał konkursu plastycznego pod nazwą "moja wieś w 2000 roku" zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie. W konkursie uczestniczyły dzieci z terenu gminy Bolesławiec. Komisja konkursowa (jury) w składzie: artysta Jolanta Czarnecka oraz nauczyciele plastyki Stanisława Wojda Pytlińska i Wiesława Gorczycka wyraziła opinię o walorach plastycznych, o kolorystyce, kompozycji i operatywności artystycznej uczestników. Ogólny poziom prac był wyrównany i bardzo dobry. Na konkurs wpłynęło 33 prace 31 autorów ze szkół w Kraśniku Górnym, Trzebieniu, Nowej Wsi Kraśnickiej, Nowych Jaroszowie i Kruszyna. Na specjalne wyróżnienie zasługiwały prace, których autorzy uhonorowani zostali zarówno dyplomami, jak i nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy uczestnictwa. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Agatka Nieradka z Brzeźnika, Rafał Wróbel z Trzebienia, Monika Zygadło z Trzebienia, Janina Krynicka z Kruszyna, Anna Drozd z Brzeźnika, Urszula Rajczkowska z Nowej Wsi Kraśnickiej i Justyna Jaworska z Kraśnika Górnego.
Po ogłoszeniu wyników wystąpił kabaret "Kobra" GOKiS przedstawiając wszystkim zebranym "Małą etiudę o powstaniu świata".