Naukowy Ruch Olimpijski w I LO im. W. Broniewskiego

Naukowy Ruch Olimpijski w I LO im. W. Broniewskiego
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Program nauczania i metody pracy szkoły koncentrują się zazwyczaj głównie na uczniu przeciętnym. W takiej sytuacji zarówno uczeń słaby, jak i szczególnie zdolny wymagają specjalnego, indywidualnego potraktowania.
Ważnym więc zadaniem szkoły jest "wyławianie" uczniów uzdolnionych. Możliwość rozwijania talentów stwarza uczestnictwo w olimpiadach naukowych i konkursach przedmiotowych. Są one okazją do wykazania się inicjatywą i aktywnością twórczą oraz pozwalają rozwijać osobowość ucznia.
Praca z uczniem zdolnym jest trudna i stawia większe wymagania nauczycielowi. Rola nauczyciela polega m.in. na obserwacji, inspirowaniu ucznia oraz wdrażaniu do stosowania elementów metod pracy naukowej. Najwięcej satysfakcji daje uczniowi i jego opiekunowi udział w zawodach na szczeblu pozaszkolnym (okręgowym i centralnym).
Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego jest uroczysta akademia, organizowana corocznie na przełomie kwietnia i maja, której istotnym elementem jest podkreślenie osiągnięć olimpijczyków. Ten uroczysty moment w życiu szkoły ma być motywacją do znalezienia się w gronie najlepszych.
Osiągnięcia uczniów i ich opiekunów nic są spektakularne, zważywszy, że corocznie na szczeblu szkolnym w naukowym ruchu olimpijskim bierze udział około 30 % uczniów, a do szczebla okręgowego i wojewódzkiego dociera blisko 10 %.
W bieżącym roku szkolnym na tym najwyższym szczeblu – olimpiad naukowych i konkursów przedmiotowych – szkolę reprezentowało 15-tu laureatów i finalistów.
Olimpiada LITERATURY i J. POLSKIEGO Mateusz Falkowski – laureat (II miejsce w kraju) Magdalena Łuźniak – finalistka opiekun mgr Maria Idzik
Olimpiada ARTYSTYCZNA (Plastyka) Grzegorz Podruczny – laureat (V miejsce w kraju) Katarzyna Czarcińska – finalistka opiekun mgr Katarzyna Żak
Olimpiada WIEDZY o POLSCE i ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM Leszek Bosek – finalista opiek, mgr Mieczysław Szwed
Olimpiada FILOZOFICZNA Mateusz Falkowski – laureat opiekun mgr Stanisław Małkowski
Olimpiada WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA Leszek Bosek – finalista opiekun mgr Piotr Roman
Ogólnopolski TURNIEJ MŁODYCH FIZYKÓW Filip Wośko Paweł Talar Krzysztof Jurmukowicz Ziemowit Stolarski Mateusz Fulkowski Ryszard Błaszkiewicz, – drużynowo IV miejsce w kraju opiekun mgr Irena Tomaszek-Bazan
Konkurs FIZYKA A EKOLOGIA Małgorzata Chomiczewska – finalistka opiekun mgr Joanna Misiura
Konkurs YEA (Animacja Komputerowa) Ziemowit Stolarski – II wyróżnienie opiekun mgr inż. Sławomir Zimniak
Praca z uczniem zdolnym jest realizacją programu Towarzystwa Szkół Twórczych, które skupia 30 liceów ogólnokształcących w Polsce. W tej grupie znajduje się także I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu.
Naukowy ruch olimpijski w szkołach średnich istnieje blisko 40 lat. W ciągu tego okresu liceum bolesławieckie wypromowało 139 finalistów, a w tej liczbie 44 laureatów. Można więc stwierdzić, ze naukowy ruch olimpijski jest już trwałym elementem funkcjonowania szkoły, tworzącym jej klimat i specyfikę.