Jeszcze o pomniku Kresowiaków

Jeszcze o pomniku Kresowiaków
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Prowadzący uroczystość płk rez. Włodzimierz Kowalski przekazał nam obszerne sprawozdanie, z którego wykorzystujemy tylko drobne fragmenty- z braku miejsca. Piaskowiec i tablica ceramiczna są symbolami regionu, są synonimem bogactwa okolicy rozłożonej na bogatych pokładach naturalnych i eksploatowanych od wieków cennych surowców.
Pomnik stanowi dar serca wielu ludzi i instytucji. Na czele społecznego Komitetu Budowy Pomnika stanął Drohobyczanin, a więc mieszkaniec dawnych Kresów Wschodnich- p. Adam Kowalski. W zgodnym trudzie współdziałali członkowieTowarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, Stowarzyszenie Miłośników Drohobycza i Ziemi Drohobyckiej, Towarzystwo Miłośników Grodna i Wilna oraz jako koordynator prac – Towarzystwo Miłośników Bolesławca. "I tak stanął w naszym mieście najtańszy w kraju pomnik, jaki w ostatnim półwieczu został wzniesiony" – pisze W. Kowalski.
Przebieg uroczystości relacjonowaliśmy w miarę dokładnie.Odnotujmy nazwiska osób najbardziej zasłużonych dla realizacji trafnej idei: tablicę wykonał Zakład Ceramiki Szlachetnej "Dana" p. Janusza Jakubowskiego wg. projektu plastyka- modelarza Pawła Buldańczyka, do budowy kompozycji pomnikowej aktywnie włączył się Cech Rzemiosł Różnych (Eugeniusz Stachowski oraz p. Marek Syguła i Bolesław Buryło, właściciele firmy budowlanej. Dyrekcja "Exbudu" przekazała kamień monumentu, ZCh "Wizów" udostępniły dźwig, "Stalbud" ofiarował beton, pan Majewski przekazał bezpłatnie kwiaty, a do wyjątkowo szczodrych sponsorów, którzy wsparli finansowo społeczną inicjatywę należą: pani Krystyna Pawłowska, Dyrekcja ZakładówCeramicznych
"Bolesławiec", Urząd Gminy Bolesławiec i inni. Oddzielne podziękowanie należy się p. K. Niebieszczańskiemu i wszystkim uczestnikom patriotycznej uroczystości. Na najwyższe uznanie zasłużyło wojsko, które oddało do dyspozycji organizatorów reprezentacyjną orkiestrę.
Na fot. Ola Dudek- prawnuczka z rodziny Kresowiaków – zaniosła pod pomnik urnę z ziemią historycznych cmentarzy Lwowa, Wilna, Grodna, Drohobycza i Stanisławowa.