Modernizacja dróg

Modernizacja dróg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Pojawiają się możliwości zwiększenia zakresu modernizacji dróg gminnych, poprzez wykorzystanie środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.W bieżącym roku ARiMR zaplanowała w skali kraju na ten cel 1,5 biliona złotych. Środki tej agencji można wykorzystać przy spełnieniu określonych warunków:
I) w budowie i modernizacji dróg muszą uczestniczyć mieszkańcy poprzez społeczne komitety z udziałem w wysokości 10% wartości robót (wymóg stawiany przez Bank Światowy),
2) udział budżetu gminy musi wynosić 40 wartości kosztorysowej robót. Po spełnieniu tych dwóch warunków Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji.
Inną możliwość dofinansowania budowy dróg wiejskich stwarza Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Fundusz ten jest w stanie pokryć koszty do 20% wartości robót. Warunkiem jednak też jest powstanie Społecznych Komitetów Budowy Dróg. Instytucja ta nie stawia jednak żadnych warunków partycypacji w kosztach budowy.
Aby pozyskać środki na budowę i modernizację dróg, musimy w obu przypadkach tworzyć społeczne komitety. Może wspólnie potrafimy poprawić stan naszych dróg, a przez to i bezpieczeństwo na nich.
W budżecie gminy na 1996 r. zaplanowano 173 tys. zł na remont dróg gminnych (jest to kwota wyższa, niż dochód z podatków od posiadania środków transportu. Planuje się modernizację dróg w miejscowościach:
Parowa – "Długie Kąty"
Tomistaw – droga w kierunku "Mały Tomisław"
Ławszowa – p. Rowińskiego
Osiecznica – oczyszczalni
Świętoszów – ul. Klonowa i Szkolna
Ponadto Zarząd Gminy zaplanował środki na dofinansowanie remontu dróg wojewódzkich w Osieczowie i Ołoboku.