Interesuje nas wydawnictwo o mieście

Interesuje nas wydawnictwo o mieście
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Sudecka Agencja Rozwoju Turystyki powstała 30 października 1995 r. jako spółka akcyjna, której udziałowcami zostali: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Jeleniogórskiego, miasta Bolesławiec i Lubań, gminy Gryfów Śląski, Lubomierz i Jeżów Sudecki oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego i Polska agencja Rozwoju Turystyki. Wstępną deklarację przystąpienia do spółki złożyły dodat­kowo: Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba. Wszyscy czekają niecierpliwie na akces Jeleniej Góry.
Celem powstania spółki było stworzenie sprawnej struktury organizacyjnej dla promocji i rozwoju turystyki w regionie, która będzie jednocześnie najpoważ­niejszym i silnym reprezentantem Sudetów wobec władz rządowych i specjalistycz­nych agend oraz instytucji prowadzących aktywną politykę turystyczną. Za podstawowe zadania uznano:
organizację informacji turystycznej (odpłatnej i nieodpłatnej) oraz działalność reklamową (gazeta dla turystów, karty pocztowe, plakaty, wydawnictwa kieszonkowe itp.);
badanie rynku turystycznego i do­radztwo dla turystów;
organizację targów, giełd turystycznych i reprezentowanie produktu turystycznego regionu na tego typu imprezach w kraju i za granicą;
przetwarzanie danych turystycznych dostarczonych przez współpracujące jednostki i prowadzenie bazy danych o usługach;
szkolenie pracowników, poradnictwo dla podmiotów obsługujących turystów, upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania i marketingu;
pośrednictwo w zaopatrzeniu w specja­listyczne materiały, sprzedaży pamiątek artystycznych, sprzedaż i rezerwacja biletów komunikacyjnych.
Przewiduje się, że przychody spółki będą pochodziły przede wszystkim z dzia­łalności wydawniczej, reklamowej, handlowej i usługowej. SAPT wyręczy gminy z obowiązku organizowania informacji i promocji turystycznej, tworząc sieć podłączoną do centralnej, elektro­nicznej informacji turystycznej i rezerwacji miejsc. Umożliwi włączenie lokalnego produktu turystycznego do ogólno­polskiego i europejskiego systemu sprzedaży. Gmina będzie miała bezpośredni wpływ na pracę zarządu spółki poprzez swoich przedstawicieli zasiadających w radzie nadzorczej.
Wielkim orędownikiem promocji i rozwoju bolesławieckiej turystyki jest radny Zdzisław Abramowicz, czemu dawał wielokrotnie wyraz w wystąpieniach na sesjach. Jakie korzyści może uzyskać miasto w najbliższym czasie? Warto pokusić się o wydanie pierwszego kolorowego albumu, który został przy­gotowany w TMB i czeka na sponsorów. To byłby pierwszy znaczący krok w tym kierunku.