Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945 -1995 parafia p. W. Matki Bożej Różańcowej

Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945 -1995 parafia p. W. Matki Bożej Różańcowej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

1.Powstanie parafiiOd 1945 roku kościół p.w, Matki bożej Różańcowej był obsługiwany z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do 1965 roku odprawiano tani nabożeństwa dwa razy do roku, tj. na Wielkanoc i Boże Narodzenie, później raz w miesiącu – co było możliwe dzięki posłudze ks. Andrzeja Jankowskiego, kapelana sióstr adoratorek w Bolesławcu. Wreszcie od dnia 28 sierpnia 1966 roku przy kościele utworzono samodzielny ośrodek duszpasterski, powierzając nad nim opiekę ks. Władysławowi Karwackiemu. Należała do niego część Bolesławca położona po lewej stronie rzeki Bóbr oraz wioski Brzeźnik, Dobra i Mierzwin. Z 1976 rokiem ośrodek duszpasterski uzyskał rangę parafii. Później, z dniem 1 grudnia 1987 roku z parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej wyłączono miejscowości Brzeźnik i Mierzwin, ustanawiając w Brzeźniku samodzielny ośrodek p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wreszcie z dniem 27 czerwca 1994 roku z parafii wydzielono zespół ulic wchodzący w skład tzw. Osiedla Kwiatowego i wioskę Dobra, ustanawiając z wyłączonej nową parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.2.Działalność duszpasterskaOczywiście wieie czasu i miejsca poświęcono tzw. duszpasterstwu tradycyjnemu. Jednym z jego przejawów było apostolstwo Słowa Bożego. Wiele uwagi zwracano w tym przypadku na głoszenie kazań. Prowadzono działalność katechetyczną. Ks. Karwacki uczył religii w klasach od piątej do ósmej w miejscowej szkole podstawowej. Katechizował ponadto w Mierzwie i Dobrej, a także zajmował się młodzieżą. Natomiast jedna z katechetek prowadziła zajęcia z dziećmi przedszkolnymi i w klasach od pierwszej do czwartej. Odbywane co roku rekolekcje wielkopostne, akcentowanie okresu adwentu, misje święte i ich renowacja stwarzały dla całej społeczności okazję do swoistych ćwiczeń duchowych i pogłębiania wewnętrznego. Formą apostolstwa Słowa było również propagowanie prasy katolickiej.Administracja sakramentów i służba Boża w ciągu roku kościelnego miały w parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej również duże znaczenie. Np. w 1989 roku udzielono 51 chrztów, do pierwszej Komunii św. przystąpiło 55 dzieci, w ciągu roku rozdano ok. 35 tys. Komunii, pobłogosławiono 10 par małżeńskich, a na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 16 osób. Co 5 lat biskup w czasie nawiedzania parafii z racji wizytacji kanonicznej bierzmował ok. 200 osób. Klerycy seminarium duchownego najpierw z Wrocławia, a od 1992 roku z Legnicy odbywali praktyki diakońskie, a później, po święceniach odprawiali swoje pierwsze Msze święte.W parafii obok tradycyjnego duszpasterstwa sakramentalnego i głoszenia Słowa Bożego szczególnie wiele miejsca poświęcano nabożeństwu do patronki kościoła i parafii. Objawiało się to uroczystym obchodzeniu dnia odpustu i innych świąt Maryjnych, peregrynacji obrazu Maryjnego, zwracaniu szczególniejszej niż gdzie indziej uwagi na modlitwę różańcową. Organizowano pielgrzymki na Jasną Górę i do innych sanktuariów Maryjnych w Polsce i za granicą.3.Renowacja obiektów sakralnych i działalność budowlana przy budynkach parafialnych.Mieszkańcy parafii, pochodzący w większości ze wschodnich kresów Polski i dawnej Jugosławii, bardzo szybko integrowali się ze swoim duszpasterzem i kościołem, czyniąc wiele w zakresie renowacji i budowy obiektów parafialnych. W latach 1966 -1968 z wielkim poświęceniem, dokonano kapitalnego remontu kościołów: p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu i świątyni z Brzeźniku. Z kolei odrestaurowano kaplicę mszalną w Marzwinie, co znalazło wyraz w uroczystym poświęceniu dnia 14 września 1971 roku. Następnie w latach 1971 – 1974 budowano nową plebanię przy ul. Ptasiej. Także kolejne lata obfitowały w prace budowlane. W 1979 roku w Bolesławcu naprawiono mur przykościelny i schody kamienne. W 1980 roku pracowano przy elewacji kościołów w Bolesławcu i Brzeźniku. Od 30 czerwca 1985 roku rozpoczęto budowę plebanii w Brzeźniku, co znalazło oddźwięk w ustanowieniu tam w 1987 roku samodzielnego ośrodka, którego pierwszym administratorem został ks. mgr Piotr Kudokas. W 1988 roku budowano na terenie parafii grotę Marii Bożej Fatimskiej. Rok następny przyniósł znowu prace przy kościele parafialnym. Odnawiano instalację elektryczną, malowano kościół, poddano konserwacji obrazy, ołtarz, ambonę, ławy, zakrystię i salę katechetyczną. Oczywiście nie sposób jest w tak krótkim artykule wymienić wszystkich prac.Trzeba jednakże jeszcze wspomnieć, że dzięki ofiarności wiernych i ich zaangażowaniu, w 1982 roku powstały nowe organy w kościele parafialnym. Ponadto zakupiono wiele sprzętów liturgicznych i przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania parafii. 4. Problemy społeczne i najbliższe jubileusze.Żywy oddźwięk znalazły w omawianej parafii również zmiany, które występują w naszym kraju od 1981 roku. Wierni bardzo głęboko przeżywali odnowę zainicjowaną przez. Niezależne Samorządowe Związki Zawodowe "Solidarność". Z przygnębieniem przyjmowali wprowadzenie stanu wojennego i pogłębiający się kryzys gospodarczy. Później z nadzieją uczestniczyli w demokratycznych wyborach do sejmu i senatu. Nieobce im były wizyty Ojca świętego Jana Pawia II w Ojczyźnie. Zaś aktualnie parafianie powoli przygotowują się na 30-lecie działalności ich ośrodka duszpasterskiego i posługi ks. kanonika Władysława Karwackiego. Powyższe jubileusze będą obchodzone w 1996 roku. Opracował: ks.