Pomnik drohobyczan

Pomnik drohobyczan
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zarządy Towarzystwa Miłośników Bolesławca i Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej w Bolesławcu wystąpiły ze wspólną inicjatywa godnego uczczenia 50 rocznicy przyjazdu do naszego miasta pierwszego transportu kolejowego polskich osadników z. byłych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, mieszkańców dawnego pow. drohobyckiego. Nastąpiło to w dniu 17 września 1945 roku. Żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń, którzy chcą upamiętnić ten ważny historyczny w lokalnej skali fakt odsłonięciem pamiątkowego kamiennego obelisku z wmontowana weń tablica pamiątkowa.
Inicjatorzy przedsięwzięcia, a wśród nich p. Adam KOWALSKI i płk. rez. Włodzimierz KOWALSKI, prezes Związku Kombatantów zwrócili się do władz miejskich o lokalizację symbolicznego pomnika na placu przed dworcem kolejowym PKP i pomoc w architektonicznym zagospodarowaniu przestrzeni. Treść napisu okolicznościowego opracuje Zarząd TMB, natomiast użytkownik pobliskich kamieniołomów zobowiązał się nieodpłatnie przekazać odpowiednią bryłę piaskowca i dostarczyć ją na miejsce własnym transportem. Wszystko wskazuje więc na to, że jesienią miasto wzbogaci się o nową pomnikową kompozycję, a jego mieszkańcy przeżyją kolejną patriotyczną uroczystość jubileuszu 50-lecia powrotu Ziemi Bolesławieckiej do macierzy.