Ogłoszenia

Ogłoszenia
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

ogłasza II nieograniczony przetarg, który odbędzie się w dniu 22 lipca 1993 r. o godz 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna la (pok. 16), na sprzedaż n/w nieruchomości:
1. Działka nr 259/1 o pow. 0,16 ha położona we wsi Trzebień, zabudowana budynkiem nr 70, o kubaturze – 1193 m , dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z cegły, krytym dachówką, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, oraz centralne ogrzewanie. Wartość nieruchomości – 200 mln. zł. Wadium – 20 mln. zł.
2. Działka nr 259/2 o pow. 0,16 ha, położona we wsi Trzebień, zabudowana budynkiem nr 70/1 o kubaturze 516 m3, z cegły, krytym eternitem, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, oraz centralne ogrzewanie. Wartość nieruchomości – 50 mln. zł. Wadium – 5 mln. zł.
3. Działka nr 347/7 o pow. 026 ha, położona we wsi Ocice, zabudowana budynkiem nr 56 o kubaturze -1900 m3 , z cegły, podpiwniczonym, ze strychem użytkowym, krytym dachówką, z możliwością adaptacji na dwa lokale mieszkalne, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie, oraz budynkiem gospodarczym.
Wartość nieruchomości – 350 mln. zł. Wadium – 35 mln. zł. Podane wartości nieruchomości stanowią cenę wywoławczą.
Wadium należy wpłacić przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy, nr konta 382210-912-133, Bank Zachodni we Wrocławiu, Oddz. Bolesławiec z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy. Dowód wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.
Szczegółowych informaqi o przetargu udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Bolesławcu (pok. nr 5) teL32-21 do 23, wew. 121.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
OGŁASZA pisemny przetarg ofert na zagospodarowanie nieruchomości zabudowanej obiektami przejętymi po byłych JAR położonej we wsi Trzebień, gmina Bolesławiec, woj. jeleniogórskie.
Nieruchomość ta, stanowiąca mienie komunalne, położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu: skrzyżowanie drogi krajowej Nr 297 z autostradą NrA12 Wrocław – Olszyna, 70 km. od przejścia granicznego.
Nieruchomość posiada powierzchnię 4,64 ha i zabudowana jest zespołem budynków o łącznej kubaturze 12 tys.m3, oraz 24 garażami samo-chodowymi.
Cała nieruchomość jest ogrodzona, oświetlona oraz uzbrojona we własną sieć wodociągową ze studnią głębinową. Posiada również własną kotłownię, oraz odrębną sieć energetyczną z własną stacją trafo.
W obrębie nieruchomości znajduje się bocznica kolejowa, łącząca się ze stacją.
Położenie obiektu (na skrzyżowaniu ważnych dróg tranzytowych wschód – zachód i północ – południe oraz bliskie sąsiedztwo z granicą zachodnią) stwarza bardzo różnorodne możliwości wykorzystania obiektów do celów produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Pisemne oferty z propozycją zagospodarowania nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach zaopatrzonych w hasło "PRZETARG" w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul.Teatralna 1 a, w terminie do dnia 21 lipca 1993 r.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 1993 r. ogodz.11.00 , w Urzędzie Gminy w Bolesławcu pok. nr 16. Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy, pok. nr 5, tel.32-21 do 23, fax 31-83.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.