Praca policjanta to nie tylko zawód..

Praca policjanta to nie tylko zawód..
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

rozmowa z Komendantem Rejonowym Policji w Bolesławcu Nadkomisarzem Stanisławem Nowickim.
Jak na tle obecnych przemian wygląda wzajemny stosunek policji i mieszkańców Bolesławca?
Nie wyobrażam sobie policji bez społeczeństwa i na odwrót. Gdy wydzielimy grupę ludzi na pewnym terenie i pozbawimy oddziaływania ze strony instytucji – prędzej czy później dojdzie w takiej grupie do rozprężenia.
Jak zatem widzi Pan nowe sposoby odnoszenia się do siebie policji i społeczeństwa?
Wszyscy musza sobie to uświadomić, ze kontakt policjanta i obywatela zawsze niesie obopólny stres. Policjant w czasie kontroli drogowej doznaje go w niemniejszym stopniu, niż kierowca. A może nawet i w większym, bo spoczywa na nim odium prawa i służby. O tym nie wszyscy, niestety chcą wiedzieć...
Jakie zachowanie ze strony obywateli łagodziło by rozmiary stresu?
Wymagać mogę od siebie i swoich podwładnych, ale myślę, ze społeczeństwo powinno sobie w większym stopniu zdawać sprawę z tego, ze bezpieczeństwo zależy od uświadomienia sobie rozmiarów zagrożenia, tzn., że przestępstwo nie jest sprawą indywidualną. Straty nie dotyczą tylko ofiary, ale – dla przykładu – tych wszystkich, z których składek ubezpieczeniowych poniesione straty będą wetowane.
Jak ocenia Pan stopień świadomości wśród mieszkańców Bolesławca?
Mamy do czynienia z plagą jeśli chodzi o stosunek do zasad ruchu drogowego. W ostatnim czasie podwoiła się liczba zatrzymanych praw jazdy, ze względu na prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Piesi to osobny rozdział. Zupełna niefrasobliwość i lekceważenie zagrożeń. Rezultaty są zatrważające.
A jak wygląda ogólny stan bezpieczeństwa w mieście, biorąc pod uwagę obecne możliwości bolesławieckiej policji?
Nie jest dobrze, ale też nie jest tragicznie. Coś na temat skuteczności mogli powiedzieć ci, których "ręka sprawiedliwości" w ostatnim czasie dosięgnęła...
Czy wielu mieszkańców Bolesławca stara się o zezwolenie na posiadanie broni gazowej?
Komenda Rejonowa zbiera jedynie wnioski o zezwolenie. Decyduje Komendant Wojewódzki, ale mogę powiedzieć tyle, że mieszkańcy Bolesławca nie zbroją się w większym stopniu. Z wnioskami występują głównie przedsiębiorcy. Tu jest pewien paradoks, bowiem posiadanie broni poprawia poczucie bezpieczeństwa, ale jej rozpowszechnianie nie wpływa na rzeczywisty stan bezpieczeństwa. Przeciwnie, fakt, że posiada się broń w danej sytuacji znacznie zwiększa rozmiary niebezpieczeństwa zagrażającego jego
Jakie czynniki w największym stopniu decydują o skuteczności pracy policji, a jakich brak najbardziej doskwiera bolesławieckim stróżom prawa?
Najważniejsi są ludzie: świadomi swych zadań i perfekcyjni w działaniu. Ważna jest sprawna organizacja i systematyczność działań. A brakuje nam wszystkiego po trochu. W sprawach technicznych jest światową regułą, że policja stara się nadążać za przestępcami.
Co skłania człowieka do podjęcia zawodu policjanta i w ogóle, czy policjant to tylko zawód?
Praca policjanta to nie tylko zawód. To też służba, ale i powołanie. Tu potrzeba predyspozycji i instynktu, a instynkt to sprawa odruchowa i nie zawsze świadoma. Dlatego mówię tu o powołaniu.
Dziękuję za rozmowę.
fragment grafiki M. Żołądzia
Rozmawiał Krzysztof Pachuta.