Wizytówka klubu radnych SLD

Wizytówka klubu radnych SLD
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Największy Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej liczy 9 członków. Kieruje nim radny Stanisław ANDRUSIECZKO, członek Zarządu Miasta. Korzysta z siedziby Rady Rejonowej SdRP przy ul. Opitza 15, dyżury rajców odbywają się we wtorki (godz. 16-18). Z tej formy kontaktu korzysta duża liczba mieszkańców Bolesławca zainteresowanych sprawami miasta i własnymi problemami. Tutaj też odbywają się spotkania radnych w Klubie Dyskusyjnym z członkami i sympatykami SdRP. To ważne źródło informacji i wymiany poglądów o pracy władz miejskich i życiu grodu nad Bobrem. Do dobrej tradycji należą tu również spotkania z parlamentarzystami SLD, którym towarzyszy duża frekwencja. Nazwiska senatora Jerzego Cieślaka czy posła Jerzego Szmajdzińskiego mówią same za siebie. Nowy przewodniczący Rady Rejonowej SdRP Kazimierz Sas zainicjował spotkanie z radnymi Klubu SLD na temat głównych problemów nurtujących lokalne środowisko i sposobu ich rozwiązywania. To zapowiedź ścisłej współpracy i realizacji programu wyborczego, element wiarygodności zobowiązań radnych wobec elektoratu.KLUB RADNYCH UNII WOLNOŚCI. Liczy 7 członków. Pracą kieruje Stefania ŁOMNICKA. Siedziba przy ul. Kaszubskiej 4. Dyżury radnych w czwartki (godz. 17-19).KLUB RADNYCH WSPÓLNOTY RODZIN KATOLICKICH. Liczy 6 członków. Przewodniczący Antoni SKOBLIŃSKI. Siedziba w budynku parafialnym przy Placu Zanikowym. Spotkania w środy (godz. 17-18).KLUB RADNYCH RODZIN KATOLICKICH. Liczy 5 członków. Przewodniczący Hubert PRABUCKI.KLUB RADNYCH NIEZALEŻNYCH. Liczy 4 członków. Przewodniczący Krzysztof BĄK.