Ulewy już „Mechanikowi” niestraszne

Ulewy już „Mechanikowi” niestraszne
fot. ZSM Bolesławiec Zespół Szkół Mechanicznych ze względu na swoje położenie od lat zmagał się z uciążliwościami spowodowanymi przez intensywne ulewy i burze.
istotne.pl inwestycja, powiat bolesławiecki, zsm bolesławiec

Na szczęście – dzięki kompleksowemu odwodnieniu terenu wokół Zespołu Szkół Mechanicznych, (inwestycja zakończyła się w ubiegłym roku) – rozwiązano ten problem. W roku 2015 rozpoczęto prace wokół terenu szkoły: podniesiono cokół ogrodzenia placówki od strony ulicy Małej i wykonano odwodnienie wschodniej części budynku, aby zabezpieczyć teren szkoły i pomieszczenia piwniczne przed zalaniem wodami opadowymi.

W 2016 roku wykonano izolację pionową ścian zewnętrznych wraz z termomodernizacją; ocieplono ściany zewnętrzne i dach budynku. Szkoła tym samym zyskała całkiem nową elewację.

Wartość robót realizowanych w ramach zadania w latach 2015–2016 wyniosła 967 225,88 zł. Natomiast koszt realizacji II etapu, na który uzyskano ok. 500 000 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020), to ok. 700 000 zł. Wykonawcą inwestycji była jeleniogórska firma Axyo.pl.