Należy sprzątać chodniki i teren swojej posesji

Należy sprzątać chodniki i teren swojej posesji
fot. B.org Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbania o porządek na chodnikach przylegających do ich posesji. Do obowiązków należy również uprzątnięcie terenu nieruchomości.
istotne.pl chodnik, sprzątać

Po roztopieniu się śniegu na chodnikach i dojazdach do posesji pozostaje piasek. Powinien on zostać zamieciony w jedno miejsce przy krawędzi chodnika. Stamtąd zostanie zabrany przez służby miejskie. Właściciele nieruchomości powinni także uprzątnąć teren, który do nich należy. Zebrane odpady zostaną również wywiezione przez służby miejskie.

Obowiązek sprzątania posesji wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z uchwały Rady Miasta w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zastosuje się do powyższych obowiązków, może zostać ukarany grzywną.