Masz prawo do mediacji

Masz prawo do mediacji
fot. freeimages.com (Mike Johnson) W dniach 17–22 października z inicjatywy ministra sprawiedliwości organizowany jest Tydzień Mediacji pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
istotne.pl policja, mediacja

W celu promowania mediacji, jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów, w czasie Tygodnia Mediacji, w godz. 7.30–15.30, funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu (ul. Zygmunta Augusta) będą udzielali informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz w osiągnięciu kompromisu. To dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora. Może nim być zarówno ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania (co różni ją od arbitrażu).

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).

KPP Bolesławiec/ii