Należy wymienić prawo jazdy

Należy wymienić prawo jazdy
fot. B.org W wydziałach komunikacji tworzą się kolejki. Ludzie masowo wymieniają stare prawa jazdy na nowe.
istotne.pl prawo jazdy

Rozporządzenie ministra infrastruktury o wymianie starych praw jazdy weszło w życie cztery lata temu. Od tamtej pory stary dokument można było wymienić na nowy. Niestety, bardzo mało osób z tego skorzystało. Dopiero na kilka tygodni przed upływem określonego w rozporządzeniu terminu, czyli 31 grudnia 2004, ludzie przypomnieli sobie o tym obowiązku.

W wydziałach komunikacji w całym kraju pojawiły się ogromne kolejki. Pracownicy wydziału komunikacji starostwa powiatowego w Bolesławcu dziennie przyjmują około 400 osób, razem z tymi, którzy chcą zarejestrować auto. Z tego powodu wypełnione formularze można składać także w sekretariacie starostwa przy placu Piłsudskiego.

Wymianie podlegają prawa jazdy wydane przed kwietniem 1993 roku. Dokumenty można też złożyć nie stojąc w kolejce, a wysyłając pocztą. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowym wypełnieniu formularza i złożeniu podpisu dokładnie w centrum ramki (wykroczeniu poza obszar ramki unieważnia złożony podpis).

Przy wymianie ludzie nie są kierowani na badania lekarskie. Za kierowaniem pojazdem bez ważnych dokumentów grozi mandat. Osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy zachowają to uprawnienie również po wymianie dokumentu.

Prawa jazdy tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany. Urząd ma jednak obowiązek wymiany dokumentu w każdym czasie po tym terminie. Okres ważności na jaki zostały wydane dotychczasowe dokumenty praw jazdy, jak i zakres wyszczególnionych w nich uprawnień, zostaje zachowany na nowych dokumentach, o ile są zgodne z danymi w aktach ewidencyjnych kierowcy. Oznacza to, że jeśli na przykład na dokumencie prawa jazdy określony został jego bezterminowy okres ważności, a brak jest w dokumentacji orzeczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt lub orzeczenie zawiera inny termin ważności, nowy dokument zostanie wydany na okres wynikający z aktualnego orzeczenia lekarskiego, które osoba winna dostarczyć na wezwanie urzędu.

Terminy wymiany praw jazdy

  • wydane od 01.01.1984 do 30.04.1993 – wymiana do 31.12.2004
  • wydane od 01.05.1993 do 30.06.1999 – wymiana do 30.06.2006
  • wydane po 01.07.1999 – wymiana do 30.06.2006

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku

  • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy profil z widocznym uchem
  • Kserokopia prawa jazdy
  • Dowód opłaty za wydanie prawa jazdy

Opłaty

  • 5 zł znaczek skarbowy za wniosek
  • 50 gr znaczek skarbowy za każdy załącznik
  • 70 zł za prawo jazdy