Starosta z wizytą w Bośni

Starosta z wizytą w Bośni
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk Kończy się moja pierwsza wizyta w Bośni. To były bardzo pracowite dni, ale zarazem bardzo udane spotkania i obiecujące ustalenia – pisze Dariusz Kwaśniewski.
istotne.pl bośnia, dariusz kwaśniewski, powiat bolesławiecki

Tak opisał swoją pierwszą wizytę w Bośni starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski:

Spotkałem się – m.in. – z burmistrzami (naczelnikami) czterech gmin, na terenach których mieszkali Polacy. Gminy te to Prnjavor, Derventa, Laktasi oraz Gradiska. Za zorganizowanie tych roboczych rozmów i uczestnictwo w nich dziękuję raz jeszcze biskupowi Diecezji Banja Luka Franjo Komaricy.

Kilka godzin zajęło nam ustalanie z przedstawicielami stowarzyszeń Polaków w Bośni – Stowarzyszenia „Bolesławiec z Prnjavora”, „Mak” z Celinovaca i Stowarzyszenia Polaków Miasta Banja Luka – harmonogramu wspólnych działań na dwa najbliższe dwa lata. Odwiedziłem polskie cmentarze w Gumierze, Devetinie, Rakovacu, Celinovacu i Kunovie. Wielkie wrażenie wywarło na mnie spotkanie z polskimi mieszkańcami Celinovaca: bezinteresownie przez dziesiątki lat pielęgnują w sobie polskość: w modlitwie, śpiewach i obyczajach. Pomoc dla nich staje się dla mnie wielkim zobowiązaniem. Podsumowując: wiele pracy przed nami – zarówno upamiętniania dawnych czasów, jak i pracy na rzecz wspólnej przyszłości.

Powiat Bolesławiecki/ii