Artyleryjski Grad

Artyleryjski Grad
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st. szer. Stanisław Czerwiński W dniach 21-23 kwietnia w 23 ŚPA przeprowadzono ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pk. Grad-15, w trakcie którego doskonalono umiejętności funkcyjnych w rozwiązywaniu problemów taktycznych podczas planowania, organizowania i kierowania działaniami.
istotne.pl wojsko, ćwiczenia, 23śpa

Celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości Stanowiska Dowodzenia (SD) dywizjonu artylerii rakietowej do planowania oraz organizowania działań bojowych. Oprócz rakietowców w szkoleniu wzięły udział grupy operacyjne dywizjonu artylerii samobieżnej, batalionu logistycznego i komenda stanowiska dowodzenia, natomiast funkcyjni sztabu pułku wystąpili w roli kierownictwa ćwiczenia.

21 kwietnia ćwiczenie rozpoczął dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii pułkownik Paweł Świtalski, zwracając uwagę na jego główne cele oraz najważniejsze zagadnienia zaplanowane do realizacji przez ćwiczących. Następnie, po omówieniu warunków bezpieczeństwa, zastępca dowódcy pułku i kierownik ćwiczenia podpułkownik Tomasz Lisiecki wręczył sytuację wyjściową dowódcom ćwiczących pododdziałów. W ciągu trzech kolejnych dni intensywnej pracy artylerzyści rozwiązywali problemy taktyczne wynikające z zaistniałej sytuacji, a także opracowywali dokumenty planistyczne i rozkazodawcze, doskonaląc indywidualne i zespołowe umiejętności na etatowych stanowiskach.

Wśród elementów podlegających ocenie przez kierownictwo ćwiczenia były między innymi: proces dowodzenia i cykl decyzyjny, a w nim prowadzenie odprawy informacyjnej i koordynacyjnej, stawianie zadań podwładnym oraz kontrola zrozumienia zadań prowadzona w formie synchronizacji, podczas której osoby funkcyjne referowały wypracowane sposoby działania.

Ostatnim elementem ćwiczenia był rekonesans w terenie, podczas którego zweryfikowano i udokładniono rejony rozwinięcia stanowisk dowodzenia, rejony rozmieszczenia pododdziałów oraz drogi przemieszczenia i manewru.

Ćwiczenie zakończyło się wstępnym omówieniem 23 kwietnia. W ocenie kierownictwa ćwiczący wykazali się wysokim stopniem wiedzy i umiejętności w zakresie rozpatrywanych problemów taktycznych oraz dobrą znajomością obowiązujących procedur i instrukcji. Trzydniowe ćwiczenie stanowiło jeden z elementów przygotowania do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami dowódcy 11DKPanc pk. Borsuk-15.

kpt. Remigiusz Kwieciński