Po raz kolejny działają lokalnie

Po raz kolejny działają lokalnie
fot. Program Działaj Lokalnie W tym roku realizowana jest trzecia już odsłona Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem do dofinansowania wybrano 9 projektów, w tym 2 z terenu powiatu bolesławieckiego, na łączną kwotę 41 800,00 zł.
istotne.pl wrzosowa kraina, działaj lokalnie

Na terenie Gminy Bolesławiec realizowany jest projekt pn. „Fitness klub 50+ kontynuacja”, będący dalszym ciągiem działań podjętych w projekcie realizowanym w ubiegłym roku. Jego wnioskodawcą i realizatorem jest Stowarzyszenie „Żeliszowski Potok”. Celem projektu jest doposażenie klubu w sprzęt oraz zakup kominka, aby można było spotykać się również w zimie i w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, by aktywnie spędzać czas podczas zajęć ruchowych.

Celem jest także zintegrowanie mieszkańców Żeliszowa oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej społeczności wiejskiej, szczególnie u osób w wieku 50+. W związku z tym w okresie realizacji projektu, czyli od czerwca do listopada br. odbywać się będą cykliczne zajęcia pod okiem instruktorów z nordic walking i callanetics lub zumby. Z kolei na 16 października zaplanowane jest ognisko integracyjne. Stowarzyszenie na jego realizację otrzymało kwotę 3 000,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z koordynatorką projektu – z Panią Dorotą Dobrzańską (tel. 888 912 895).

Również mieszkańcy Nowej Kuźni i Pasternika z Gminy Gromadka po raz kolejny biorą udział w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W tym roku dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł otrzymał projekt pn. „Dziadków wspomnienia i młodych marzenia”. Jego wnioskodawcą i realizatorem jest Fundacja Wspierania Turystyki i Rekreacji Konnej „Gryf” z Pasternika.

- Głównym celem, do którego dążymy, jest integracja mieszkańców poprzez wspólną pracę oraz przez udział w atrakcyjnych imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszych wsiach – mówi Andrzej Peter, Prezes Fundacji i jeden z koordynatorów projektu. - Chcemy także obudzić w dzieciach i młodzieży zainteresowanie starszymi osobami żyjącymi blisko, a często w jakiś sposób zapomnianymi. Spotykamy się z seniorami mieszkającymi w naszej okolicy i słuchamy opowieści o czasie ich dzieciństwa, o tradycjach i zwyczajach. Szczególne zainteresowanie skierowane jest na gry i zabawy, w jakie na podwórkach bawili się nasi rodzice i dziadkowie. Wykorzystując między innymi te odkrywane dawne gry i zabawy podwórkowe zamierzamy zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Do organizacji imprez potrzebne są dobrze zagospodarowane i wyposażone place oraz boiska. Dlatego w ramach projektu przygotowane zostaną właśnie takie miejsca. Mieszkańcy własnymi siłami rekultywują nawierzchnię, karczują krzewy, koszą trawę. Ze środków pochodzących z dotacji zakupione zostały już słupki i siatki do gry w siatkówkę, murowany grill, kosze na śmieci. Zakupione zostaną materiały do wykonania ławek i bramek do gry w piłkę nożną.

2 sierpnia br. na boisku w Nowej Kuźni odbył się pierwszy z kilku planowanych pikników rodzinnych, podczas którego rozegrane zostały mecze w piłkę nożną. Uczestnikom zostały też zaprezentowane odkryte dotychczas gry i zabawy podwórkowe. Było także wspólne grillowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z koordynatorami projektu – z Panem Andrzejem Peterem (tel. 790 206 721) lub z Panem Krzysztofem Królem (tel. 608 631 125).
 
W aktualnej edycji dofinansowanie otrzymało jeszcze 7 innych projektów z obszaru „Wrzosowej Krainy”.

***

„Działaj Lokalnie” to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina”.

Celem Programu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu realizowane projekty mają bardzo szerokie i pozytywne oddziaływanie. Nie sposób wymienić wszystkich ich zalet, ale z całą pewnością projekty te rozwijają aktywność społeczną, uczą postaw prospołecznych i wspólnego działania, wzmacniają więzi międzyludzkie, zachęcają do rozwijania swoich pasji i zapewniają atrakcyjne możliwości spędzania czasu, przełamują bariery międzypokoleniowe, promują miejscowości, uczą troski o środowiska lokalne, podtrzymują tożsamość i tradycję. Jednym słowem, są dobrymi praktykami, które warto naśladować!

Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony www.wrzosowakraina.pl

Ewa Baran
Koordynatorka Programu

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Loga projektuLoga projektufot. Program Działaj Lokalnie