Wsparcie, zrozumienie, pomoc

Wsparcie, zrozumienie, pomoc
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, kpt. Michał Stańczyk Zespoły LMT, wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, monitorują sytuację mieszkańców tego terytorium.
istotne.pl wojsko, 23śpa, kosowo

Zadaniem zespołów LMT (Liaison Monitoring Team), wchodzących w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, jest monitorowanie sytuacji politycznej, ekonomicznej i socjalnej mieszkańców Kosowa w rejonie prowadzonych działań oraz pełnienie funkcji łącznikowej pomiędzy siłami KFOR a władzami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi.

Polskie zespoły LMT podlegają operacyjnie szefowi Regionalnego Oddziału Zespołów Łącznikowo-Monitorujących (JRD-E) i wykonują swoje zadania w składzie mieszanych zespołów polsko-amerykańskich. Rejon działania zespołów obejmuje 5 gmin: Kamienica i Ranilug, Nowobrdo, Kacanik, Strpce oraz Hani i Elezit. W ramach codziennej działalności żołnierze utrzymują kontakt z władzami lokalnymi, dyrektorami szkół i placówek edukacyjnych, dyrektorami ośrodków zdrowia, a także instytucjami pomocy społecznej.

W minionym tygodniu podwładni kapitana Michała Stańczyka, szefa polskiego zespołu LMT, przeprowadzili akcję humanitarną w najuboższych wioskach gmin Kacanik oraz Hani i Elezit. Przy współudziale wolontariuszy organizacji pomocy społecznej polscy żołnierze rozdawali najbardziej potrzebującym mieszkańcom odzież i obuwie. Nie zabrakło również przyborów szkolnych, pluszowych maskotek i słodyczy dla najmłodszych.

Kapitan Agnieszka Kosowska i kapitan Agnieszka Górszczyk-Oszczęda dobrze znają warunki socjalne miejscowej ludności: – Zorganizowane akcje niesienia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom gmin w naszej strefie odpowiedzialności stanowią namacalny dowód działalności polskich żołnierzy, a uśmiech obdarowanego dziecka daje satysfakcję jedyną w swoim rodzaju.

Koordynujący akcję kapitan Michał Stańczyk podkreśla: – Mając bezpośredni kontakt z ludnością, jesteśmy w stanie wysondować potrzeby i nastroje społeczne mieszkańców na obszarze prowadzonych działań. Daje nam to pewność że nasza pomoc zostanie w sposób właściwy wykorzystana. Innym, nie mniej ważnym aspektem, jest kwestia pozyskiwania zaufania oraz kreowania pozytywnego wizerunku polskich żołnierzy pełniących służbę w Kosowie.

Akcję humanitarną wspierali żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia, którzy kilka dni wcześniej przekazali zespołowi dary zebrane w kraju oraz otrzymane od Stowarzyszenia „Szkoły dla Pokoju”.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, 28 zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)