Kompania manewrowa 28 zmiany przejmuje stery

Kompania manewrowa 28 zmiany przejmuje stery
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, chor. Ryszard Buczkowski Przemieszczenie się kompanii manewrowej 28 zmiany PKW KFOR do nowego rejonu realizacji zadań mandatowych poprzedziło szkolenie.
istotne.pl wojsko, żołnierz, 23śpa, pkw, kfor

3 czerwca 2013 roku, w godzinach porannych, kompania manewrowa PKW KFOR rozpoczęła przemieszczanie się z bazy Camp Bondsteel do bazy Camp Cabra, gdzie po przejęciu rejonu odpowiedzialności rozpocznie realizację zadań mandatowych.

Żołnierze kompanii manewrowej 28 zmiany PKW KFOR w Kosowie, po okresie doskonalenia procedur obowiązujących w rejonie prowadzonych działań, po raz pierwszy od momentu przejęcia obowiązków rozpoczęli aktywne działania w rejonie odpowiedzialności.

Baza Camp Cabra, do której przemieściły się kolumny pojazdów kompanii manewrowej pod dowództwem kapitana Grzegorza Jopka, będzie miejscem, z którego po przyjęciu rejonu odpowiedzialności żołnierze 28 zmiany polskiego kontyngentu w Kosowie utrzymywali będą stałe i doraźne punkty kontrolne, realizowali patrole piesze i kołowe oraz utrzymywali w ciągłej gotowości siły szybkiego reagowania QRF do działania w przypadku zagrożeń.

fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, chor. Ryszard Buczkowski

Przemieszczenie się kompanii manewrowej 28 zmiany PKW KFOR do nowego rejonu realizacji zadań mandatowych poprzedziło szkolenie, przeprowadzone w ramach „Initial Training” przez instruktorów armii amerykańskiej Task Force Aviation. Szkolenie to obejmowało szereg zagadnień z zakresu doskonalenia procedur ewakuacji medycznej (MEDEVAC) oraz szybkiego i bezpiecznego załadunku sił szybkiego reagowania (QRF) na śmigłowce. Ponadto doskonalono procedury i działania prewencyjne zapewniające kontrolę nad tłumem (Crowd and Riot Control). Podwładni kapitana Grzegorza Jopka realizowali różnorodne warianty tworzenia i manewrowania tyralierą oraz stosowania technik operacyjnych w przypadku tłumienia demonstracji.


Polski Kontyngent Wojskowy KFOR w Kosowie realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. W ramach działalności operacyjnej polski kontyngent realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Trzon nowej, 28 zmiany PKW w Kosowie tworzą żołnierze 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca – jednostki odpowiedzialnej za sformowanie i przygotowanie kontyngentu oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego i 1 Batalionu Składowania z Olsztyna z 1 Brygady Logistycznej.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)