Coraz więcej kamieniczek odzyskuje dawny blask

Coraz więcej kamieniczek odzyskuje dawny blask
fot. Grzegorz Matoryn W budżecie miasta przeznaczono 1 550 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
istotne.pl urząd miasta, remont, rynek, inwestycja

Remonty kamieniczek są efektem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W budżecie miasta przeznaczono 1 550 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Planowane prace konserwatorskie mają na celu przywrócenie uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawnej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Wnioski o dofinansowanie, złożone przez wspólnoty, dotyczą renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy. Wspólnoty, które uzyskają dofinansowanie, zlokalizowane są przy ulicach: Kościelnej 9, Kościelnej 10, Kościelnej 11/12, Rynek 13/14, Prusa 1/2, Prusa 3, Prusa 4.

fot. Grzegorz Matoryn

Dotacje na prace konserwatorskie przyznane zostały również dwóm parafiom. Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP przy pl. Zamkowym realizuje w tym roku zadanie „Remont wieży w Kościele MBNP – II etap prac konserwatorskich”. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej otrzymała dotację na zadanie „Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec – podniesienie rangi bazyliki jako centrum życia religijno-społeczno-kulturowego pogranicza Polski, Czech i Niemiec”.

Planowane prace renowacyjne przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć oraz dokumentacji zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – z użyciem oryginalnych detali i materiałów renowacyjnych.

Warto przypomnieć, że remonty realizowane są w ramach programu „Nowa Starówka”. Program „Nowa Starówka” przyjęty został przez Radę Miasta Bolesławiec w 2006 r. Jednym z etapów programu jest remont kamienic przyrynkowych, którego zakres został podzielony na dwie części: remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont elewacji, detali kamiennych, detali architektonicznych i uzupełnienie ubytków.

Wykonanie przez wspólnotę remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego warunkuje uzyskanie dofinansowania remontu elewacji. W ubiegłym roku dofinansowanie uzyskały wspólnoty przy ulicach: Rynek 33/34, Rynek 29/30, Rynek 31/32, Rynek 24/25, Rynek 35, Rynek 26, Sierpnia '80 1/2.

W ramach programu „Nowa Starówka” wykonany został również remont ratusza, który obejmował m.in. renowację dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, osuszenie budynku, remont pomieszczeń pod schodami bocznymi, renowację kamiennych portali, wbudowanych w lico elewacji, oczyszczenie kamiennej wieży, oświetlenie tarczy zegara na wieży, uruchomienie istniejących poideł, modernizację schodów zewnętrznych, montaż windy.

Projekt „Remont i renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Bolesławcu” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)