Prezydent powołał Radę Sportu

Prezydent powołał Radę Sportu
fot. sxc.hu Kadencja nowej rady potrwa dwa lata. Miejskie projekty dotyczące sportu będzie opiniować sześć osób.
istotne.pl sport, rada, sportu

W skład powołanej 1 października przez prezydenta miasta Rady Sportu wchodzą:

  • Dariusz Jośko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
  • Janusz Kozioł – przedstawiciel Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Bolesławia"
  • Edyta Kwiecińska – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bobry"
  • Robert Tomczyk – przedstawiciel Miejsko Gminnego Klubu Tenisa Stołowego "TOP Bolesławiec"
  • Marek Tor – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka"
  • Józef Pokładek – przedstawiciel Bolesławieckiego Klubu Sportowego

Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez prezydenta miasta Rada Sportu dokona wyboru przewodniczącego.

Do zadań Rady Sportu należy opiniowanie: strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu; projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu; projektów uchwał Rady Miasta dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu; programów bazy sportowej na terenie miasta Bolesławiec; planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje, dofinansowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

Kadencja Rady Sportu trwa dwa lata. Uczestnictwo w Radzie Sportu ma charakter społeczny.