Krowa chora na BSE w naszym regionie

Krowa chora na BSE w naszym regionie
fot. freeimages.com (Christy Thompson) Przypadek wystąpienia choroby potwierdzono u krowy z gospodarstwa w Mirsku (powiat lwówecki).
istotne.pl krowa, bse

W tej sprawie komunikat wydał Główny Lekarz Weterynarii:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia BSE (forma atypowa – typ L) u krowy utrzymywanej w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Chorobę potwierdzono u krowy urodzonej w 2007 r., poddanej eutanazji z powodu urazów kończyn tylnych. Zwłoki ww. krowy zostały poddane utylizacji. Próbka do badania w kierunku BSE została pobrana w ramach rutynowych badań kontrolnych prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020. Pierwsze badanie w kierunku BSE przeprowadzono w ZHW w Poznaniu – Pracownia w Lesznie (dodatni wynik badania uzyskano w dniu 24 stycznia br.). Następnie przeprowadzono badanie potwierdzające w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (potwierdzający wynik badania uzyskano w dniu 30 stycznia br.).

W związku z wystąpieniem choroby, wdrożono środki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii o wystąpieniu formy atypowej BSE na terytorium Polski poinformował Komisję Europejską oraz Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż uważa się ją za „występującą spontanicznie we wszystkich populacjach bydła na bardzo niskim poziomie”.

Atypowa odmiana BSE jest zupełnie niegroźna dla ludzi – informuje serwis spidersweb.pl:

(...) co jakiś czas wykrywa się ją u starszych krów. Polska nie jest zresztą odosobnionym przypadkiem. BSE w tej formie stwierdzono ostatnio m.in. w Kanadzie, Niemczech, Irlandii i Brazylii. Pomimo braku jakiegokolwiek zagrożenia, obowiązkiem Głównego Lekarza Weterynarii było poinformowanie Komisji Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Informacja ta potrzebna jest tylko i wyłącznie do celów statystycznych. Wykrycie pojedynczego przypadku atypowej formy BSE nie wpływa bowiem na zmianę statusu ryzyka zachorowalności na BSE w Polsce.