Powstało stowarzyszenie rozwijające I LO

Powstało stowarzyszenie rozwijające I LO
fot. B.org Powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu. Na spotkanie 16 listopada przybyli dawni absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele, wśród nich długoletnia dyrektorka placówki, Anna Baniecka.
istotne.pl stowarzyszenie, i lo, rozwój

Decyzja o powstaniu Stowarzyszenia podyktowana była wieloma racjami. Podkreślano, że szkoła, której historia powstania sięga pierwszych lat powojennych, w swojej bogatej tradycji nieodłącznie związana była z miastem i jego mieszkańcami. Wielu jej absolwentów to ludzie znani w świecie i kraju, specjaliści w rozmaitych dziedzinach, postaci znane i cenione.

Założyciele stowarzyszenia na rzecz promocji I LOZałożyciele stowarzyszenia na rzecz promocji I LOfot. S. Zimniak

Wkład szkoły w kształtowanie wizerunku miasta na mapie Dolnego Śląska, jak też kraju, to nie tylko wysokie lokaty w rankingach szkół, ale także działalność na rzecz środowiska lokalnego, angażowanie w wiele akcji i przedsięwzięć. Długo by wymieniać, bo ponad półwiecze istnienia placówki zaowocowało wieloma osiągnięciami. Jednak konieczność powstania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły wynikała nie tylko sentymentu do szkoły, ale z troski o jej współczesność i przyszłość, bowiem wśród głównych celów zakłada się wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W praktyce ma to oznaczać zarówno pomoc finansową, w tym stypendia dla młodzieży czy zakup sprzętu i pomocy, jak też czynny udział w życiu szkoły, organizację zajęć pozalekcyjnych i promocję twórczości. Każdy, kto był w jakikolwiek sposób związany z I LO, może przyczynić się do jej rozwoju, wstępując lub też popierając działalność Stowarzyszenia.

"Ta szkoła zasługuje na taką formę pomocy i wsparcia" podkreśla dyrektor Anna Baniecka, która jednogłośnie wybrana została na Honorowego Prezesa. W Zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się: Stanisław Małkowski, Beata Domerecka, Joanna Berdzik, Wioletta Krzyżanowska oraz Edward Florków. Inicjatorów i założycieli czeka teraz rejestracja Stowarzyszenia oraz, w dalszej perspektywie, przekształcenie go w organizację pożytku publicznego.

(informacja K. Żak)