Podstrefę gospodarczą utworzono w Bolesławcu

Podstrefę gospodarczą utworzono w Bolesławcu
fot. B.org Bolesławiec włączono do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bolesławiecka podstrefa ma przyciągnąć do naszego miasta inwestorów.
istotne.pl inwestycje, podstrefa, gospodarcza

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia dotyczące powiększenia obszarów trzech stref ekonomicznych. Dzięki temu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna została znacznie powiększona, co pozwoliło na utworzenie 11 nowych podstref, m.in. podstefy w Bolesławcu. Przewiduje się, że na całym włączonym obszarze wałbrzyskiej strefy powstanie ponad 11 tys. nowych miejsc pracy.

W Bolesławcu tereny przeznaczone na podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości budowanego węzła autostradowego "Bolesławiec" i skrzyżowania autostrad "Krzyżowa" oraz posiadają dostęp do sieci kolejowej wpiętej do paneuropejskiego kolejowego korytarza transportowego.

Obszary bolesławieckiej podstrefy gospodarczej, zdjęcie z lotu pObszary bolesławieckiej podstrefy gospodarczej, zdjęcie z lotu pfot. UM

Aktualnie w Bolesławcu prowadzone są rozmowy z kilkoma potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi budową swoich zakładów w podstrefie.

(informacja urząd miasta)