Pilotażowy program „Aktywny Dolny Śląsk”: 600 tys. zł na sport. 120 tys. zł dla naszego okręgu

Pilotażowy program „Aktywny Dolny Śląsk”: 600 tys. zł na sport. 120 tys. zł dla naszego okręgu
fot. UMWD 1 lutego 2016 r. na wrocławskim Stadionie Miejskim odbyła się konferencja prasowa oraz pierwsze konsultacje społeczne inaugurujące pilotażowy, innowacyjny program regionalnego budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk”.
istotne.pl umwd, sport

W tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna pierwszą edycję pilotażowego programu budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk”. Dzięki niemu Dolnoślązacy będą mogli realnie współuczestniczyć w podejmowaniu społecznych inicjatyw na rzecz regionu. To obywatelski projekt wydatkowania pieniędzy publicznych, wychodzący naprzeciw potrzebom partycypacji społecznej. Budżet sportowo-turystyczny ma na celu budowanie i rozwijanie tożsamości Dolnoślązaków poprzez aktywizację społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionu. To także rozwijanie współzawodnictwa w pozyskiwaniu środków publicznych.

Pilotażowy Budżet będzie posiadał pulę 600 tysięcy złotych i dotyczył projektów „miękkich” z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i promowania walorów turystycznych regionu, takich jak: imprezy turystyczne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, informatory itd.).

Budżet realizowany będzie dla całego województwa dolnośląskiego, w podziale na 5 okręgów:

  1. jeleniogórski: obejmujący miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki
  2. wałbrzyski: miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki
  3. legnicki: miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski
  4. wrocławski: powiat wrocławski (ziemski), średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński
  5. miasto Wrocław.

Budżet wydarzeń sportowych i turystycznych

Budżet sportowo-turystyczny „Aktywny Dolny Śląsk” stanowi część budżetu Województwa przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe i turystyczne. Po raz pierwszy mają oni okazję do zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji nad nimi, a następnie wyboru rozwiązań w głosowaniu. Tegoroczna, pierwsza edycja będzie stanowiła projekt pilotażowy, którego głównym zadaniem będzie sprawdzenie, na ile mieszkańcy będą chcieli się zaangażować w tę formę partycypacji społecznej. Istotnym elementem tej edycji będzie weryfikacja technicznych aspektów projektu.

W każdym okręgu kwota budżetu podzielona będzie w równych proporcjach po 120 tys. zł (łącznie 600 tys. dla Dolnego Śląska). Wniosek może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec województwa. Kwota za jednostkowe zadanie realizowane w ramach budżetu nie może przekraczać 40 tysięcy złotych. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty.

Poddawany konsultacjom regulamin zakłada, że z inicjatywami mogą wychodzić mieszkańcy województwa, którzy skończyli 18 lat i przekonali do swojego pomysłu co najmniej 50 osób. Weryfikacja złożonych projektów pod kątem m.in. zgodności z prawem, możliwości i kosztów realizacji będzie zadaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z regulaminem uprawnieni do składania wniosków będą pełnoletni Dolnoślązacy. Natomiast do głosowania nad projektami konkursowymi uprawnieni będą 16-latkowie. – Ci młodzi Dolnoślązacy, uprawiając aktywnie sport, są już często w tym wieku mistrzami Polski czy Europy w swoich dyscyplinach sportowych, dlatego ich czynny udział w głosowaniach nad projektami uważam po prostu za działanie fair wobec nich – powiedział Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa.

Celem Programu Budżetu „Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Tworzony wspólnie budżet będzie pełnić jednocześnie rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa. Nie będzie to jednak budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiego sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych. W tym zakresie warto przypomnieć, że dolnośląski samorząd z dużym sukcesem realizuje pionierskie programy inwestycyjne, tj. budowa stadionów lekkoatletycznych („Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”) oraz przyszkolnych pływalni („Dolnośląskie Delfinki”).

– Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu, który zawiera w sobie elementy budżetu partycypacyjnego, obywatelskiego. Chcemy ten projekt konsultować, chcemy, aby ten projekt był wspólną pracą środowisk obywatelskich i samorządu. Otwieramy się na te środowiska, które partycypują w środkach publicznych przeznaczonych na sport i turystykę – mówił podczas konferencji Jerzy Michalak.

Konsultacje społeczne będą odbywać się od 1 lutego do 15 marca 2016 roku w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Strzegomiu, Wałbrzychu, Legnicy, Złotoryi, Wołowie, Wrocławiu i Brzegu Dolnym. Po okresie konsultacji nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych (16 marca–6 kwietnia br.).

Zaś po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (8–22 maja br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 5 czerwca a 18 lipca br. Realizacja projektów rozpocznie się 19 lipca i potrwa do końca 2016 roku.

UMWD/ii