Stworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwa

Stworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwa
fot. KWP Wrocław Na terenie województwa dolnośląskiego, w poszczególnych powiatach, odbywają się konsultacje i spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów i służb oraz innych instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.
istotne.pl policja

Chodzi o opracowanie map zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Stworzenie map pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń zarówno na terenie kraju, jak i w poszczególnych regionach. Będą one istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego niezwykle ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli, obok policji, czuwa również szereg innych służb i inspekcji.

Stworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwaStworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwafot. KWP Wrocław
Stworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwaStworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwafot. KWP Wrocław
Stworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwaStworzą mapy zagrożeń bezpieczeństwafot. KWP Wrocław

Dlatego 29 stycznia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się debata poświęcona tworzeniu mapy bezpieczeństwa na terenie województwa dolnośląskiego.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli wojewódzkiego samorządu, a także wielu służb, instytucji i podmiotów zajmujących się na terenie województwa problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowany w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. To przedsięwzięcie stanowi priorytet zarówno komendanta głównego policji, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest właśnie współpraca między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Spotkanie, które odbyło się 29 stycznia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, to pierwszy etap obejmujący konsultacje między instytucjami współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku. Kolejny etap dotyczy spotkań z samorządami i społecznością lokalną, które już odbywają się w poszczególnych powiatach. To właśnie opinie społeczne będą miały duży wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu z mieszkańcami.

Na uwagę zasługuje rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli – społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacją różnorodnych wydarzeń.

KWP Wrocław/ii