Wielkie czyszczenie „Młynówki”

Wielkie czyszczenie „Młynówki”
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu niemal cztery miesiące trwały prace przy czyszczeniu i miejscowej renowacji cieku wodnego „Złoty Potok” w części zarurowanej (Młynówka). Czyszczenie dobiegło końca w lutym br.
istotne.pl młynówka, potok, czyszczenie

Prawdopodobnie to pierwsze tak gruntowne czyszczenie „Młynówki” w powojennej historii miasta. Ciek „Złoty Potok” w części zarurowanej, nazywany Młynówką, rozpoczyna swój bieg na wysokości sklepu Biedronka przy ul. Komuny Paryskiej, natomiast kończy się wylotem do rzeki Bóbr, nieopodal wiaduktu kolejowego. Czyszczenia i miejscowej renowacji dokonano na podstawie inwentaryzacji wykonanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu w 2014 r.

Inwentaryzacja określiła zalecenia w zakresie koniecznych robót naprawczych na cieku „Młynówka” wraz z ich lokalizacją w terenie. Na tej podstawie oczyszczano około 1000 m „Młynówki”, na odcinku od ul. Obrońców Helu do parkingu sklepu Carrefour, a także wykonano niezbędne roboty w zakresie renowacji w miejscach wskazanych w inwentaryzacji.

Zakres robót przy czyszczeniu i miejscowej renowacji cieku obejmował m.in. zdjęcie warstwy ziemi z płyt kanałowych, demontaż płyt żelbetowych i ponowny montaż po wyczyszczeniu i odgruzowaniu kanału. W ramach prac wykonano odgruzowanie i odmulanie kanałów oraz naprawę i uzupełnienie ścian kanałów. Koszt robót wyniósł 145 960 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

„Złoty Potok” (źródła podają również „Złoty Strumień”) wypływa w kompleksie leśnym w południowej części Bolesławca, w rejonie ulicy Jeleniogórskiej. Potok – spływając w kierunku centrum miasta – skanalizowany pod powierzchnią terenu znika. W okolicy wiaduktu kolejowego wypływa do Bobru.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku przy ul. Jeleniogórskiej zakończyły się prace przy odbudowie zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych. Całościowa modernizacja, wraz z częścią rekreacyjną, była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Powstały kompleks funkcjonuje pod nazwą „Leśny potok”. - Zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej ma chronić przez podtopieniami w czasie ulewnego deszczu. Szczególne znaczenie ma przy tym zatrzymywanie wód opadowych – podkreśla prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Już w okresie przedwojennym zbiornik był wykorzystywany jako miejsce rekreacji, pełnił także funkcję zbiornika retencyjnego gromadzącego wody strumienia leśnego „Złoty Potok” oraz regulował gospodarkę hydrologiczną kompleksu leśnego. W czasie II wojny światowej obiekt został częściowo zniszczony i użytkowany do końca lat 70. ubiegłego wieku przez wojsko. Dzięki rewitalizacji zbiornika wodnego w 2015 roku został odtworzony obiekt małej retencji, który porządkuje sytuację hydrologiczną i przeciwpowodziową w mieście.

UM Bolesławiec/ii