Program Erasmus+ w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu: „Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii”

Program Erasmus+ w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu: „Nowoczesna gospodarka leśna na przykładzie Saksonii”
fot. ZSB Bolesławiec 13 września szkoła wysłała na miesięczny staż zawodowy kolejną 30-osobową grupę uczniów klas III i IV Technikum Leśnego.
istotne.pl praktyka, lipsk, zsb bolesławiec

Młodzież z ZSB będzie pogłębiała swoje umiejętności w zakresie biologii (systematyka, anatomia i fizjologia roślin i zwierząt) i matematyki. Ponadto będzie uczestniczyć w pracach, takich jak: zbieranie, przechowywanie i przygotowanie nasion drzew i krzewów leśnych; ustalenie składu gatunkowego upraw leśnych pod względem odporności na choroby i szkodniki; zabezpieczenie preparatami grzybobójczymi i pleśniobójczymi, zabezpieczania przeciwogniowego; klasyfikacja drewna; organizowanie, nadzorowanie, pozyskiwanie i zrywka drewna.

Po odbytych praktykach uczniowie otrzymają certyfikaty partnerów niemieckiego i polskiego, potwierdzające zrealizowane szkolenie i przygotowanie zawodowe. Dodatkowo – dokument Europass Mobilność, opisujący kwalifikacje i umiejętności, który będzie pomocny w poszukiwaniu pierwszej pracy.

Miesięczny staż będzie realizowany na terenie Lipska (Niemcy), a został przygotowany we współpracy z partnerem szkoły: Stowarzyszeniem Europa-Haus w Lipsku. Sam projekt opiewa na kwotę 68 144 euro i jest realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

– Życzymy wszystkim leśnikom miłego, pełnego wrażeń pobytu w Lipsku oraz samych sukcesów w trakcie odbywania stażu zawodowego – mówią nauczyciele z „budowlanki”. – Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia za miesiąc.

ZSB Bolesławiec/ii