Podziękowania prezydenta dla pracowników MOPS

Podziękowania prezydenta dla pracowników MOPS
fot. UM Bolesławiec 20 listopada 2015 r. w Bolesławcu obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego.
istotne.pl mops bolesławiec

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zastępca prezydenta Bolesławca Kornel Filipowicz przekazał wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazy uznania oraz podziękowania za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz osób potrzebujących.

Na co dzień celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Bolesławca, zmierzających do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Wspierają potrzebującychWspierają potrzebującychfot. UM Bolesławiec
Wspierają potrzebującychWspierają potrzebującychfot. UM Bolesławiec

Działania MOPS polegają m.in. na wspieraniu rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, motywowaniu do wykorzystywania własnych możliwości oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu swoich problemów.

W zakresie aktywności jest również organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych dysfunkcją i wykluczeniem społecznym. W 2014 roku Miejski Ośrodek Społeczny w Bolesławcu objął szeroko rozumianym wsparciem 1157 rodzin.

UM Bolesławiec/ii