Drugi Zlot Klas Mundurowych rozpoczęty

Drugi Zlot Klas Mundurowych rozpoczęty
fot. Przemysław Fiałkowski Ponad 500 uczniów klas mundurowych, reprezentujących województwa całego kraju, oraz 29-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy rozpoczęli we wtorek 6 października rywalizację podczas odbywającego się po raz drugi w Żaganiu Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.
istotne.pl zlot, wojsko, commando

– Żywię nadzieję, że te wspaniałe zawody sportowo-obronne będą również krokiem w kierunku waszego wyboru przyszłego zawodu, hobby i zainteresowania. To wspaniałe: kształtować poczucie patriotyzmu, myśleć o obronności i rywalizować w duchu sportowego współzawodnictwa – powiedział podczas uroczystego rozpoczęcia drugiej edycji zlotu dowódca „Czarnej Dywizji” generał dywizji Jarosław Mika. – Tegoroczny zlot ma szczególny wymiar. Po raz pierwszy w historii zlotu uczestniczy w nim młodzież z Ukrainy. Żywię nadzieję, że idea zlotu, ta wspaniała rywalizacja, doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej zostanie on umiędzynarodowiony, że kolejnych jego edycjach będzie uczestniczyła młodzież z innych państw.

Reprezentujący ministra obrony narodowej zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej pułkownik Jerzy Gutowski przed dokonaniem oficjalnego rozpoczęcia zlotu podkreślił realizowaną od siedmiu lat współpracę resortu obrony z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wspierania inicjatyw popularyzowania spraw proobronnych i wychowania patriotycznego w szkołach. Zwrócił również uwagę na podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie, podkreślając dobrą współprace i organizację zlotu przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej i 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej.

– United We Conquer – połączeni zwyciężymy. Niech motto 1 Samodzielnej Kompanii Specjalnej towarzyszy wam w czasie całego trwania zlotu – podsumował inaugurację zlotu wiceprezes Stowarzyszenia Commando Bogdan Fiałkowski. Po defiladzie uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Przed uczestnikami kilka dni zmagań. Nie będzie to prosty sprawdzian, bowiem prócz wiedzy teoretycznej czeka ich szereg konkurencji sprawnościowych. Do czwartku uczniowie klas mundurowych wykonywać będą różne zadania i startować w szeregu konkurencji. Jednym z bloków zadaniowych będzie wykonanie strzelania z długiej i krótkiej broni pneumatycznej oraz rzut granatem.

Kolejnym punktowanych etapem jest marszobieg. Po pokonaniu biegiem ośmiokilometrowej pętli piętnastoosobowe drużyny czekają dodatkowe zadania, jak choćby przenoszenie skrzynek z amunicją, ewakuacja rannego na odcinku 30 metrów czy rzut grantem ćwiczebnym. O sile drużyny stanowić będzie również czas osiągnięty podczas przepychania pojazdu. Zmęczeni biegiem zawodnicy będą musieli również wykonać strzelanie z broni pneumatycznej.

Przez cały okres pobytu uczniów prezentowany będzie także sprzęt wojskowy jednostek „Czarnej Dywizji”, między innymi czołgi: Leopard 2A4 i Leopard 2A5, KTO Rosomak czy 122-mm wyrzutnia WR-40 Langusta i armatohaubica 152 mm „Dana”.

Równolegle uczestnicy Zlotu zapoznają się z tradycjami i współczesnością oręża polskiego, głównie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Ostatnim etapem zmagań będzie konkurs musztry i piosenki marszowej, a także prezentacja przez uczniów swoich szkół i regionów.

Organizatorem II Centralnego Zlotu Klas Mundurowych jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”, które realizuje w ramach zadania powierzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii