23 Śląski Pułk Artylerii: Spotkanie elewów z dowódcą 11 LDKPanc

23 Śląski Pułk Artylerii: Spotkanie elewów z dowódcą 11 LDKPanc
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 21 września w sali widowiskowej kina Forum w Bolesławcu dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika spotkał się z elewami III Turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.
istotne.pl wojsko, 23śpa, nsr

Spotkanie środowiskowe z elewami poświęcone było omówieniu spraw szkoleniowych, zadań i wyzwań stawianych przed żołnierzami NSR, procedur dotyczących powołania do służby w NSR po zakończeniu szkolenia oraz możliwości, które Czarna Dywizja stwarza żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych w zakresie rozwoju zawodowego i drodze do zawodowej służby wojskowej. W spotkaniu uczestniczył również dowódca 23 Pułku Artylerii – płk Paweł Świtalski, który jest jednocześnie komendantem Ośrodka Szkolenia służby przygotowawczej.

Gen. dyw. Jarosław Mika:

Z meldunków Waszych przełożonych wiem, że w dotychczasowej służbie wykazywaliście się dużym zaangażowaniem. Cieszy mnie również fakt dobrej i szczerej motywacji do służby. Wiem, że realizowany przez Was okres szkolenia podstawowego dla wielu jest trudny, często wymagający zmiany dotychczasowych nawyków. Stanowi próbę siły charakteru, odporności fizycznej i psychicznej. Współczesne wyzwania stawiane żołnierzom wymagają dobrego przygotowania, profesjonalizmu, dyspozycyjności i zaangażowania w wykonywaniu codziennych zadań. Jednak wysiłek ten się opłaci, albowiem pozytywne zaliczenie szkolenia i egzaminów końcowych otworzy drogę do przyszłej służby w szeregach żołnierzy Czarnej Dywizji.

Gros z Was jest przewidzianych do służby w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Wiele oczekuję od żołnierzy 11 DKPanc, ale myśląc o przyszłej służbie w naszych szeregach, musicie być świadomi, że tę szansę będą mieli ci, którzy spełnią określone kryteria. W dywizji nie ma miejsca dla bylejakości. Służba nie jest łatwa, ale daje dużą satysfakcję.

Generał Mika mówił o planach rozwojowych jednostek wchodzących w skład Czarnej Dywizji, możliwościach przyszłej służby oraz oczekiwaniach stawianych przed żołnierzami. Następnie, oddając głos elewom służby przygotowawczej, odpowiadał na pytania dotyczące warunków służby w poszczególnych jednostkach 11 LDKPanc. Szczególne zainteresowanie wzbudziła problematyka wymagań stawianych żołnierzom na stanowiskach specjalistycznych w brygadach kawalerii pancernej.

Na te pytania szczegółowych odpowiedzi udzielił szef Wydziału Personalnego 11 LDKPanc ppłk Piotr Kaczmarek. Szef G-1 dywizji poruszał problematykę nadawania przydziałów kryzysowych wykonywania obowiązków w ramach NSR oraz procedur powoływania do służby, podkreślając, że służba przygotowawcza stanowi realną przepustkę do zawodowej służby wojskowej. Następnie zapoznał z zasadami odbywania ćwiczeń rotacyjnych, procedurami kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz możliwościami pełnienia służby w jednostkach 11 LDKPanc.

Spotkanie środowiskowe i bezpośredni kontakt z dowódcą dywizji stanowił sposobność do rozmowy o różnych aspektach szkolenia przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych, które elewi zakończą 23 grudnia bieżącego roku.

kpt. Remigiusz Kwieciński