Najlepsi pancerniacy uhonorowani

Najlepsi pancerniacy uhonorowani
fot. kpt. Adriana Wołyńska Piątkowe przedpołudnie w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej przeznaczono na podsumowanie działalności jednostki w minionym roku: odbyła się Roczna Odprawa Rozliczeniowo-Zadaniowa za 2015 rok.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Odprawę krótkim przemówieniem rozpoczął generał brygady Maciej Jabłoński. W swojej wypowiedzi dowódca 10BKPanc zwrócił szczególną uwagę na podejście żołnierzy Brygady do realizacji licznych przedsięwzięć, którym musieli w minionym roku sprostać: – Ten ogrom zadań, którym udało nam się w 2015 roku stawić z sukcesem czoło, nie może zostać pominięty. Spotkaliśmy się tu dziś, aby wyciągnąć z zeszłorocznej działalności wnioski na przyszłość, ale też po to, aby podkreślić wielkie zaangażowanie żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej w służbę.

Głos zabrali również przedstawiciele Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu oraz Żandarmerii Wojskowej. Odprawa połączona była z roczną analizą dyscypliny, którą przeprowadził oficer sekcji wychowawczej brygady.

Następnie generał Jabłoński wysłuchał meldunków podległych mu dowódców o stanie realizacji zadań w poszczególnych pododdziałach. W wypowiedziach zwracano szczególną uwagę nie tylko na elementy wymagające włożenia większego nakładu pracy. Podkreślano też sukcesy, a tych w zeszłym roku nie brakowało.

W dalszej części spotkania analizy działalności w swoich obszarach dokonali kolejno: pełniący obowiązki szefa sztabu Brygady major Piotr Nawrocki oraz szef szkolenia podpułkownik Tomasz Biedziak. Ten drugi podkreślił wysokie osiągnięcia jednostki w zakresie sportu, między innymi zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Sportu Powszechnego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych grupy pierwszej. Swoje wystąpienie pułkownik Biedziak skwitował cytatem z Napoleona: – Rzeczą niemoralną jest wykonywanie zawodu, którego się nie zna.

I zaapelował do słuchaczy: – Róbcie wszystko, aby w tym, co robicie, być profesjonalistami.

Na zakończenie zebrania wystąpili major Adam Koronkiewicz, który podsumował zabezpieczenie jednostki pod kątem ochrony informacji niejawnych, oraz asystent finansowy major Adam Pawłowski.

Zwieńczeniem odprawy było wręczenie wyróżnień za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2015 roku. Dowódca brygady generał brygady Maciej Jabłoński wręczył nagrody:

 • oficerowi roku: kpt. Damianowi Ostapiakowi (Dywizjon Artylerii Samobieżnej)
 • podoficerowi roku: st. sierż. Łukaszowi Setnemu (Ośrodek Szkolenia „Leopard”)
 • szeregowemu roku: st. szer. Marcinowi Hammerowi (1 Batalion Czołgów).

Za najwyższe wyniki w sporcie uhonorowani zostali:

 • chor. Mariusz Plesiński (2 Batalion Czołgów)
 • szer. Natalia Szczęsnowicz (Dywizjon Artylerii Samobieżnej).

Mistrzynią Ognia Brygady została ppor. Natalia Sikora, a mistrzem – ppor. Jacek Niemyjski (oboje z Dywizjonu Artylerii Samobieżnej).

Za skuteczną realizację zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych uhonorowano:

 • mjra Krzysztofa Kacperka (Ośrodek Szkolenia „Leopard”)
 • mł. chor. Marka Świechowskiego (1 Batalion Czołgów)
 • mł. chor. Romualda Jułgi (Pion Ochrony Informacji Niejawnych).

Pozostałe nagrody:

 • najlepszy oficer dyżurny Brygady: por. Robert Szombierski (1 Batalion Czołgów)
 • najlepszy pomocnik oficera dyżurnego Brygady: ppor. Dominik Kłosowski (Dywizjon Przeciwlotniczy) i chor. Jerzy Maślanka (Batalion Dowodzenia)
 • najlepszy dyżurny parku sprzętu technicznego: sierż. Krzysztof Garczyński (Batalion Logistyczny)
 • najlepszy pomocnik dyżurnego parku sprzętu technicznego: szer. Grzegorz Kowalów (Batalion Logistyczny)
 • najlepszy szef pododdziału: st. chor. szt. Krzysztof Ziółkowski (Batalion Zmechanizowany)
 • najlepszy technik pododdziału: st. chor. szt. Sebastian Fiedukowicz (1 Batalion Czołgów)
 • najlepszy dowódca drużyny zabezpieczenia: st. kpr. Mariusz Majda (Batalion Logistyczny)
 • najlepszy dowódca pod względem dyscypliny wojskowej: ppłk Piotr Jaraczewski (Dywizjon Przeciwlotniczy)
 • najlepszy dowódca pododdziału ogólnowojskowego: kpt. Marek Łągiewka (1 Batalion Czołgów)
 • najlepszy dowódca pododdziału wsparcia: kpt. Tomasz Gabrych (Dywizjon Przeciwlotniczy)
 • najlepszy dowódca pododdziału zabezpieczenia: kpt. Mariusz Antkowiak (Batalion Dowodzenia).

kpt. Adriana Wołyńska 10BKPanc/ii