Zobacz najlepsze zdjęcia z Dni Ceramiki

Zobacz najlepsze zdjęcia z Dni Ceramiki
fot. Krzysztof Łukasiewicz Podczas spotkania klubu Oko Orła rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny "Święto Ceramiki w obiektywie". Jury nagrodziło Krzysztofa Łukasiewicza główną nagrodą za wszystkie wykonane przez niego zdjęcia.
istotne.pl krzysztof łukasiewicz, bartosz witaszczyk, paweł kosliński

Drugie miejsce otrzymało zdjęcie Bartosza Witaszczyka ukazujące toczenie na kole garncarskim. Trzecie miejsce zdobyło zdjęcie pieca nocą na tle rynku Pawła Koślińskiego.

Jury przyznała też wyróżnienia: Pawłowi Kijewskiemu za zdjęcie z Parady Kultur, Dagmarze Brzezińskiej za portret rodziny wschodnich turystów oraz Piotrowi Kukle za zdjecie malowania dłoni w kwietne wzory.

Organizatorem konkursu "Bolesławieckie Święto Ceramiki 2015 w obiektywie” jest Stowarzyszenie Fotograficzne Camera. Patronat nad konkursem objął Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotr Roman.

2 miejsce w konkursie 2 miejsce w konkursie "Święto Ceramiki w obiektywie"fot. Bartosz Witaszczyk
3 miejsce w konkursie 3 miejsce w konkursie "Święto Ceramiki w obiektywie"fot. Paweł Kośliński
Zdjęcia konkursowe Zdjęcia konkursowe "Święto Ceramiki w obiektywie"fot. Krzysztof Łukasiewicz
Wyróżnienie w konkursie Wyróżnienie w konkursie "Święto Ceramiki w obiektywie"fot. Piotr Kukla
Wyróżnienie w konkursie Wyróżnienie w konkursie "Święto Ceramiki w obiektywie"fot. Dagmara Brzezicka
Wyróżnienie w konkursie Wyróżnienie w konkursie "Święto Ceramiki w obiektywie"fot. Paweł Kijewski