10BKPanc: Mistrzowie w swojej dziedzinie

10BKPanc: Mistrzowie w swojej dziedzinie
fot. Katarzyna Przepióra Ośrodek Szkolenia Leopard (OSL) 10 Brygady Kawalerii Pancernej, oprócz szkolenia specjalistycznego załóg czołgu Leopard 2A 4 i 2A 5, prowadzi także szkolenia personelu technicznego. Jedno z takich szkoleń odbywa się właśnie teraz.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

Świętoszowski OSL to jedyny ośrodek szkoleniowy w Wojsku Polskim prowadzący szkolenie dla specjalistów technicznych sprzętu rodziny Leopard. Szkoli się w nim specjalistów remontowych z zakresu uzbrojenia i podwozia czołgów na potrzeby dwóch brygad pancernych należących do Czarnej Dywizji: 10BKPanc i 34BKPanc. Ponadto ośrodek przygotowuje mechaników na potrzeby innych jednostek remontowych, takich jak 11 batalion remontowy z Żagania, czy dla Rejonowych Warsztatów Technicznych.

Zakres wiedzy i umiejętności przekazywanej słuchaczom na kursach umożliwia wykonywanie zaawansowanych napraw czołgów Leopard 2. – Obecnie kurs specjalistów logistyki prowadzi dwa szkolenia specjalistyczne mechaników – powiedział kierownik kursu specjalistów logistyki kapitan Waldemar Smętek. – Od 8 lutego prowadzimy kurs mechaników podwozia Leopard 2A4, na którym szkoleni zapoznani zostali z budową i eksploatacją podwozia czołgu. Obecnie są na etapie nauki wykonywania obsług i remontu podwozia czołgu.

Kursanci wykonują obsługi pod okiem instruktorów ośrodka: starszego sierżanta Karola Madeja i starszego kaprala Mariusza Nikifura, przy współpracy z mechanikami kompanii remontowej 10BKPanc dowodzonymi przez starszego sierżanta Witolda Szpunara i starszego sierżanta Tomasza Sokoła.

Możliwość współdziałania podczas wykonywania obsług i napraw na stanowiskach remontowym w hali remontowej sprzyja podnoszeniu poziomu umiejętności szkolonych żołnierzy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi ośrodka i pododdziału remontowego wozy bojowe są obsługiwane i naprawiane na wysokim poziomie co korzystnie wpływa na sprawność czołgów 10BKPanc.

– Na szkoleniu kursowym mechaników podwozia czołgu Leopard 2A4 wykonuję czasami bardzo skomplikowane naprawy. Do takich czynności należy na przykład rozdzielanie zespołu napędowego czy wymiana elektromagnesów. To jest inspirująca praca i daje wiele satysfakcji. A jednocześnie zmusza do ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności – stwierdził uczestnik kursu starszy kapral Paweł Guzik z 10BKPanc.

Drugim, aktualnie trwającym kursem technicznym jest kurs mechaników uzbrojenia czołgu. Po serii wykładów rozpoczęła się praktyczna nauka budowy i eksploatacji uzbrojenia czołgu Leopard. Po zapoznaniu się z tą tematyką szkoleni będą zdobywać wiedzę z obsługi i remontu uzbrojenia czołgu.

Jednym z elementów kursu są okresowe sprawdziany. 21 kwietnia odbył się sprawdzian teoretyczny i praktyczny po pierwszym etapie szkolenia. Po zaliczeniu testu pisemnego, w części praktycznej każdy szkolony wybierał losowo pytania. – Wylosowałem zadanie do którego byłem bardzo dobrze przygotowany. Był to montaż i wymiana zasobnika w pompie HKV – powiedział starszy szeregowy Jarosław Piękoś z 34BKPanc.

Po zakończeniu całego szkolenia, za ok. 2 miesiące kursantów czekają jeszcze egzaminy końcowe. – Nasi absolwenci zasilają szeregi pododdziałów bojowych i logistycznych 11DKPanc. Pomimo trzyipółmiesięcznego szkolenia często jeszcze po jego zakończeniu kontaktują się z nami w sprawach skomplikowanych usterek. Wtedy konsultujemy niesprawności, z którymi nie mogą sobie poradzić – powiedział chorąży Arkadiusz Kumaszka, szef sekcji szkolenia specjalistów logistyki. – Należy podkreślić, że tematyka związana z mechaniką podwozia czy uzbrojenia jest bardzo obszerna. Aby ją opanować, trzeba w wolnych chwilach wymieniać się doświadczeniami z kolegami. Cieszy nas, gdy absolwent kontaktuje się z nami i chwali się swoimi osiągnięciami zdobytymi podczas wykonywania skomplikowanych operacji remontowych, które samodzielnie wykonał.

– Kadrę instruktorską Ośrodka Szkolenia Leopard stanowią byli żołnierze batalionów posiadający duże doświadczenie w wykonywaniu napraw i obsług czołgów – podsumował komendant ośrodka major Krzysztof Kacperek. – Wiedzę i umiejętności z zakresu budowy czołgu Leopard 2 uzupełniamy na kursach w Niemczech, między innymi w szkole wojsk technicznych Bundeswehry w Aachen. Wszelkie kwalifikacje, a także rozwiązania metodyczne, z jakimi spotykają się nasi instruktorzy za granicą, wdrażamy w naszej codziennej działalności szkoleniowej.

OSL/ii