Afgańska Narodowa Armia w polskiej bazie

Afgańska Narodowa Armia w polskiej bazie
fot. Anna Pawlak, kpt. Michał Romańczuk Polsko-afgańskie patrole, konwoje, a nawet wspólna stołówka – od początku lutego w polskiej bazie Ghazni stacjonują afgańscy żołnierze. Przez kolejne dwa miesiące wspólnie z Polakami będą wykonywać powierzone im zadania.
istotne.pl wojsko, afganistan, 23śba

W Ghazni stawiło się 20 żołnierzy 1 kandaku 3 Brygady Afgańskiej Narodowej Armii (ANA). Wszystkim zapewniono opiekę lekarską oraz stworzono warunki socjalno-bytowe, identyczne jak dla żołnierzy polskich czy amerykańskich. Pierwsze dwa dni ich pobytu w bazie to czas na szkolenie zapoznawcze. Afgańczycy poznali infrastrukturę bazy, zobaczyli sprzęt, pojazdy, uzbrojenie oraz wyposażenie żołnierzy z 1 kompanii zmotoryzowanej Zgrupowania Bojowego Alfa (ZB-A). W trakcie krótkiego teoretycznego szkolenia zostali poinformowani o zasadach użycia siły według procedur ISAF i działania w warunkach zagrożenia ładunkami wybuchowymi.

Kolejne dni to szkolenie pod okiem polskich instruktorów, pozwalające na opanowanie podstawowych umiejętności, niezbędnych do realizacji działań operacyjnych. Taktyka działania, strzelanie, szkolenie sanitarne, budowa i użytkowanie uzbrojenia – to tylko niektóre z zagadnień. Afgańczycy dowiedzą się również, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy na polu walki. – Pomimo różnicy w wyszkoleniu zakładamy, że w tym okresie wyrównamy poziom między nimi a naszymi żołnierzami – mówi mjr Krzysztof Kochmański, zastępca dowódcy ZB-A, koordynator ds. współpracy z ANA.

W trakcie szkolenia afgańscy żołnierze zobaczą, jak wyglądają standardowe zadania Zgrupowania Bojowego „Alfa”. 8 lutego rozpoczęli działania bojowe w składzie naszych pododdziałów. Będą brać udział w patrolach, konwojach, w przeszukiwaniu miejscowości (wspólnie z afgańską policją), a także wspierać działania grup PSYOPS (Grupy Wsparcia Psychologicznego), CIMIC (Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej) oraz PRT (Zespołu Odbudowy Prowincji).

Zgodnie z decyzją Dowódcy 3 Brygady ANA, po upływie dwóch miesięcy miejsce dwudziestki Afgańczyków zajmą inni afgańscy żołnierze, a obecni adepci będą pełnić rolę instruktorów. Jeżeli ta forma współpracy okaże się owocna, liczba żołnierzy ANA w bazie Ghazni wkrótce się powiększy.

Żołnierze Afgańskiej Narodowej Armii odbywają służbę w Ghazni z inicjatywy dowódcy VI zmiany, gen. brygady Janusza Bronowicza. Przedsięwzięcie ma na celu opanowanie przez afgańskich żołnierzy technik i procedur zapewniających efektywne prowadzenie działań operacyjnych wspólnie z naszymi żołnierzami.


W bazie Ghazni (Afganistan) stacjonują również żołnierze 23 Śląskiej Brygady Artylerii. Bolesławieccy artylerzyści współtworzą Grupę Wsparcia Ogniowego VI zmiany Polskich Sił Zadaniowych. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.

(informacja Anna Pawlak/ii)