1 500 € do wygrania w konkursie Innovation

1 500 € do wygrania w konkursie Innovation
fot. B.org Firmy i organizacje mogą nadsyłać zgłoszenia do 15 sierpnia
istotne.pl konkurs, btg, innovation, euroregion

Trwa druga edycja polsko-czesko-niemieckiego Konkursu Innovation 2004. Organizatorem Konkursu na terenie Polski jest Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze a partnerami instytucje i organizacje samorządowe ze strony polskiej, czeskiej i niemieckiej.

Współzawodnictwo odbywa się w kategoriach: "Najlepsza Innowacja", "Najlepsza Współpraca Transgraniczna" i "Najlepsza Współpraca Publiczno-Prywatna".

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz instytucji naukowo-badawczych z terenu Euroregionu Nysa oraz powiatu Legnica.

W kategorii "Najlepsza Innowacja" wyróżnione będą nowe produkty i technologie decydujące o sukcesie gospodarczym i świadczące o postępie. W kategorii "Najlepsza Współpraca Transgraniczna" nagradzane będą transgraniczne powiązania kooperacyjne przynoszące korzyści i sukcesy przy opracowywaniu nowych produktów i technologii. W kategorii "Najlepsza Współpraca Publiczno-Prywatna" wyróżnione zostaną najlepsze przedsięwzięcia i współpraca gmin z przedsiębiorcami i firmami tworzącymi nowe miejsca pracy, sprzyjające rozwojowi firm, tworzące najlepsze warunki do inwestowania w regionie oraz prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 sierpnia. Laureatom w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody. Za pierwsze miejsce można dostać półtora tysiąca euro.

Zobacz także

Szczegółowe informacje:

Innovation 2004