Zderzenie czołowe koło Chościszowic – dwie osoby ranne, jedna ciężko

Dyskusja dla wiadomości: Zderzenie czołowe koło Chościszowic – dwie osoby ciężko ranne.