Turniej górników z Gryżyc, Sulikowa i Lubienia na Orliku przy II LO