Dodatkowe świadczenia rodzinne - znów wszytsko tylko dla tych co i tak żerują na innych

 • Anonim (AKc5Bz), 3 lata temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  znalazłem coś takiego na stronie ministerstwa pracy i polityki społecznej:
  Dodatkowe świadczenia rodzinne od gmin
  26-06-2015

  Przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwoli gminom na przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń oraz określanie ich zasad.

  Zmieniona ustawa nie tylko wprowadza nowe świadczenie rodzicielskie – 1 tys. zł wypłacany co miesiąc przez rok rodzicom bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz pracującym na umowach o dzieło – ale także daje gminom większą samodzielność.
  Gminy, w drodze uchwały, będą mogły ustalać własne, dodatkowe świadczenia rodzinne dla swoich mieszkańców i określać zasady ich przyznawania. Takie dodatkowe świadczenia rodzinne będą finansowane z ich budżetu.
  Zmiana oznacza, że gminy, uwzględniając potrzeby swoich mieszkańców i własne możliwości finansowe, będą mogły przyznawać inne świadczenia rodzinom niż te przewidziane obecnie w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. inne niż zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, czy świadczenie pielęgnacyjne.

  Decyzja, czy takie dodatkowe świadczenia wprowadzić, należeć będzie do władz danej gminy.

  Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez samorządy gminne, które dotychczas nie miały podstawy prawnej do przyznawania takich dodatkowych świadczeń rodzinnych. Dotychczas mogły jedynie podnieść z własnych środków kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wprowadzić i sfinansować z własnych środków dodatkową jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
  Projektem nowelizacji ustawy zajmie się teraz Senat.

 • Anonim (AsdU1q), 3 lata temu Cytuj Zgłoś nadużycie

  wybory nadchodzą, więc rozdawnictwo też