Zakontraktuj Swój Biznes

Reklama

Edukacja i rozwijanie kompetencji w obszarze zawierania i negocjacji umów z perspektywy prawnej, za pomocą narzędzi online - Wspornik Kontraktowy. Wspornik Kontraktowy obejmuje know-how prawne: teoria, praktyka, negocjacyjne rozwiązania i przepisy prawa. Wspornik zbudowany jest z 3 modułów: eLearning, eNarzędzia (Kontraktowa Checklista, Katalog Klauzul i Kompendium Wiedzy) oraz ePrawo (Kodeks cywilny i ustawa o prawie autorskim).

Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;