fundacja mocni nadzieją

Reklama

adres firmy ul. Gieorgija Dobrowolskiego 13, Jelenia Góra, Jelenia Góra, DOLNOŚLĄSKIE
nip 6112800743

Fundacja Mocni Nadzieją powstała w Jeleniej Górze w kwietniu 2019 r. z inicjatywy osób zajmujących się opieką hospicyjną na terenie powiatu jeleniogórskiego.

Główną ideą Fundacji jest wypełnianie luk w refundowanej opiece hospicyjnej (paliatywnej), a tym samym zapewnienie kompleksowej pomocy osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, niedołężnym, nieporadnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
- organizację wielowymiarowej opieki pielęgnacyjnej, w tym: utrzymanie higieny osobistej i czystości w otoczeniu chorego, - pomoc w rozmaitych czynnościach dnia codziennego, realizowana przez opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych oraz wolontariuszy,
- pomoc finansową i rzeczową,
- finansowanie zakupu leków,
- nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące pomocy, a także osoby, które chciałyby wesprzeć Fundację w realizacji celów statutowych.