EMIX - Biuro nieruchomości Zarządzanie Wspólnotami

Reklama

adres firmy ul. Gwiezdna 8 pok. 201, Legnica, Legnica, DOLNOŚLĄSKIE
nip 6941471611
telefon 603683419

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością:

Rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.
Ustalanie i wprowadzanie zasad i procedur operacyjnych oraz reguł kontroli zarządczej.
Protokolarne przejęcie nieruchomości i jej pełnej dokumentacji technicznej.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
Kontrolowanie umów na dostawę mediów: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonania tych umów.
Tworzenie specyficznych, dla danego obiektu algorytmów, rozliczających media na poszczególnych użytkowników w razie konieczności.
Organizowanie prac konserwatorskich i naprawczych, negocjowanie i przygotowywanie projektów umów o wykonywanie w obiekcie robót konserwatorskich i naprawczych, usuwania awarii i ich ewentualnych dalszych skutków.
Organizowanie kontroli, sprawdzeń, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Określanie, analizowanie i wdrażanie alternatywnych sposobów wykorzystania powierzchni.
Nadzór nad ochroną obiektu.
Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu.
Nadzór nad pracami konserwatorskimi i naprawczymi.
Organizowanie obsługi prawnej.
Obsługa finansowa
Prowadzenie księgowości, rozliczanie kosztów i dokonywanie operacji finansowych.
Przygotowywanie wniosków i dokumentacji kredytowej na cele remontowe.
Przygotowanie projektów oraz rozliczanie planów gospodarczych.
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach utrzymania i przychodach nieruchomości.
Sporządzanie planów ekonomicznych powierzchni wspólnych, windykacja należności.

Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;