Istotne Informacje Krzysztof Gwizdała

adres firmy Gałczyńskiego 2D, Bolesławiec, bolesławiecki, DOLNOŚLĄSKIE
nip 6121517047
telefon 730690700
e-mail [email protected]
strona www https://istotne.pl

Wydawca portalu i gazety istotne.pl. Firma zajmuje się również wydawnictwem książek, które można kupić pod adresem http://sklep.istotne.pl

Zobacz również firmy w obrębie kategorii: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; Reprodukcja zapisanych nośników informacji; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Wydawanie książek; Wydawanie gazet; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; Pozostała działalność wydawnicza; Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; Działalność związana z projekcją filmów; Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; Nadawanie programów radiofonicznych; Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; Działalność związana z oprogramowaniem; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych; Działalność agencji informacyjnych; Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność agencji reklamowych; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; Badanie rynku i opinii publicznej; Działalność fotograficzna; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;